Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ทำการ เดินสาย Lan ติดตั้งคอมพิวเตอร์ และ เซ็ทระบบที่ OPD สูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

โพสต์เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2558 เวลา 00:00:00 | ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC)

  • 1829 ครั้ง

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ทำการ เดินสาย Lan
ติดตั้งคอมพิวเตอร์ และ เซ็ทระบบที่ OPD สูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
  >> CTC FB FANPAGE <<
 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top