Slide background
Slide background
Slide background

ขอเรียนเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นกิจการ"

โพสต์เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2558 เวลา 11:01:05 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 765 ครั้งกบข. จัดสวัสดิการด้านเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 และในปี 2558 นี้
จัดให้มี
โครงการอบรมอาชีพเสริมและความรู้เพื่อการตั้งต้นกิจการให้กับสมาชิก
โดยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
สถาบันฝึกอาชีพชี้ช่องรวย ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรกอบรมการทำอาชีพเสริม และส่วนที่สองอบรมความรู้
ในการตั้งต้นทำกิจการในอาชีพเสริม
ที่เรียนมาและให้มีโอกาสประกอบธุรกิจจำลองตามวิธีการและรูปแบบของการ
ดำเนินธุรกิจจริง
เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับ
ครอบครัวต่อไปในอนาคต 

โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 22 กันยายน 2558

......................................................................................................
ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่  >>http://www.gpf.or.th/<<
.........................................................................................................

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top