Slide background
Slide background
Slide background

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ​"การบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล Mini MBA in health รุ่นที่ 32"

โพสต์เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 เวลา 15:32:35 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1671 ครั้ง


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
"การบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล  Mini MBA in health รุ่นที่ 32"  

 ในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 -26 มีนาคม 2559 รวม 20 สัปดาห์  
เป็นการอบรมนอกเวลาราชการ คือวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และสัมมนานอกสถานที่ในวันสุดสัปดาห์ 2 ครั้ง

            ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558
ในวันและเวลาราชการ  ที่สำนักงานโครงการ Mini MBA in health

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข
02 – 2564469 , 02 – 2527506

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top