Slide background
Slide background
Slide background

ขอเรียนเชิญแพทย์เข้าอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 2/2558 และ โครงการฝึกอบรมวิทยากรเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง

โพสต์เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 14:19:56 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1000 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง
สำหรับอาจารย์แพทย์ภายในและนอกคณะ รุ่นที่ 2/2558
วันที่ 23 -24 กันยายน 2558 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

โครงการฝึกอบรมวิทยากรเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง
สำหรับอาจารย์แพทย์ภายในและนอกคณะ รุ่นที่ 2/2558

วันที่ 25 กันยายน 2558 ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท

สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครลงทะเบียนจาก
www.si.mahidol.ac.th/Th/division/cpr/Downloads.html

พร้อม Fax ใบลงทะเบียนและสำเนาการโอนเงินมาที่ คุณกลอย แก้วบุดดา
โทรศัพท์/โทรสาร : 02 419 9002 และ 02 414 1007
ภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top