Slide background
Slide background
Slide background

7 เคล็ดลับเพื่อการเลือกซื้อและใช้ยาอย่างถูกวิธี …สิ่งดีๆ ที่ควรรู้…ดีกว่าปล่อยให้ป่วยแล้วค่อยมาสนใจ เพราะอาจเป็นอันตราย

โพสต์เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2556 เวลา 00:00:00 | Health Update

  • 2822 ครั้ง    7 เคล็ดลับเพื่อการเลือกการซื้อและการใช้ยาอย่างถูกวิธี
…สิ่งดีๆ ที่ควรรู้…ดีกว่าปล่อยให้ป่วยแล้วค่อยมาสนใจ เพราะอาจเป็นอันตราย 


 

 
1.ปรึกษาแพทย์และ เภสัชกรทุกครั้งก่อนเริ่มใช้ยา รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับเวลาขนาด และวิธีการใช้ยา
 
2.แจ้งรายการยาที่ใช้ประจำ และ/หรือประวัติการแพ้ยาแก่แพทย์และเภสัชกร
 
3.เช็คแหล่งผลิตยาให้แน่ใจว่าเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ และมีคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล
 
4.ตรวจสอบวันหมดอายุของยาบนฉลากยา ทุกครั้งก่อนใช้หรือบริโภคยา
 
5.เก็บรักษายาให้ถูกวิธี ตามอุณหภูมิที่ระบุในเอกสารกำกับยา
 
6.สังเกตอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหากมีข้อกังวลใดๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที
 
7.อ่านเอกสารกำกับยาให้เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ผลในการรักษาสูงสุด


 

นพ.อัมพร อิทธิระวิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กล่าวว่า เวลาเลือกซื้อเสื้อผ้าหรือของเล่นให้ลูก ยังดูเลยว่าแบรนด์อะไร ทำจากที่ใด ใครเป็นผู้ผลิต ฉะนั้น
ผู้ป่วยเองก็ควรที่จะปฏิบัติเช่นเดียวกันเวลาซื้อหรือบริโภคยา เนื่องจากมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละรายและคุณภาพของยาแต่ละตัวไม่เท่ากัน ระดับความบริสุทธิ์และสม่ำเสมอของยาแต่ละโดสก็มีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับคุณภาพในการผลิตของบริษัทยาแต่ละราย ซึ่งส่งผลต่อความสามารถหรือประสิทธิภาพของยา
ในการออกฤทธิ์ทางการรักษา และ ความปลอดภัยของยานั้นๆ ผู้ป่วยเองควรต้องเช็คดู
ให้ดีว่าผลิตจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้หรือไม่
 
นอกจากนี้ผู้ป่วยควรทราบถึงสิทธิของตนเองว่า มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้ผลิตยาได้
หากยาที่ซื้อมามีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือบกพร่อง เฉกเช่นเดียวกันกับสินค้าสำหรับอุปโภค-บริโภคทั่วไป......................................................................

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : http://www.108health.com/

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top