Slide background
Slide background
Slide background

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

โพสต์เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2558 เวลา 10:51:05 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 879 ครั้ง


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง โดย สามารถดูรายละเอียดและ DOWNLOAD แบบฟอร์มการสมัครได้ที่

www.fph.tu.ac.th

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top