Slide background
Slide background
Slide background

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ

โพสต์เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2558 เวลา 13:50:11 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 805 ครั้ง

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนา

1. สรุปภาพรวมหลักสูตรทั้งหมด ตลอดปี 2558-2559
2. หลักสูตร "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ" (C700)
3. หลักสูตร "แนวทางการบริหารงานพัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" (E600)
4. โครงการร่วมมือทางวิชาการกับสถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    - หลักสูตร ความเสี่ยงของคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามประกาศ ป.ป.ช. และภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามระเบียบพัสดุ
5. โครงการร่วมมือทางวิชาการกับ
สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    - 
หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และพัฒนาระบบงานสารบรรณ"
    - หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"  


>> ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด <<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top