Slide background
Slide background
Slide background

เรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษเรื่อง 2015 Updated AHA Guideline for CPR and ECC : Lecture Tour by TRC

โพสต์เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2558 เวลา 09:32:43 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 879 ครั้ง

การจัดสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้การรักษาผู้ป่วย โดยคณะผู้จัดได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มีคสามเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องมาร่วมบรรยาย

ในการนี้คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญ แพทย์ พยายาล บุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษเรื่อง 2015 Updated AHA Guideline for CPR and ECC : Lecture Tour by TRC โดยไม่ถือเป้นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบทางราชการจากต้นสังกัด

>> ดาวโหลดรายละเอียด <<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top