Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและความรับผิดชอบทางแพ่ง

โพสต์เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2559 เวลา 20:45:08 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 753 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
และความรับผิดชอบทางแพ่ง

>> การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและความรับผิดทางแพ่ง <<

>> การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ << 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top