Slide background
Slide background
Slide background

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเชิญเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

โพสต์เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2559 เวลา 11:32:32 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 743 ครั้ง


ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเชิญเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1.หลักสูตร "การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณ ในส่วนราชการ"
2.หลักสูตร "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงิน ของส่วนราชการ"
3.หลักสูตร "แนวทางการบริหารงานพัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
4.หลักสูตร "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่ายสำหรับส่วนราชการ"
5.โครงการร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง

>> ดาวน์โหลดรายละเอียด <<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top