Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศราคากลางจัดซื้อยา รพ.ตร. เดือน กุมภาพันธ์ 2559

โพสต์เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2559 เวลา 16:31:38 | ประกาศราคากลางจัดซื้อยา

  • 822 ครั้ง

1.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30365/2559)

2.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30366/2559)

3.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30369/2559)

4.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30370/2559)

5.โครงการซื้อยา 13 รายการ (PO 30376/2559)

6.โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30377/2559)

7.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30378/2559)

8.โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30379/2559)

9.โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30381/2559)

10.โครงการซื้อยา 9 รายการ (PO 30383/2559)

11.โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30384/2559)

12.โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30385/2559)

13.โครงการซื้อยา 8 รายการ (PO 30386/2559)

14.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30387/2559)

15.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30388/2559)

16.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30393/2559)

17.โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30394/2559)

18.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30395/2559)

19.โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30396/2559)

20.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30397/2559)

21.โครงการซื้อยา 23 รายการ (PO 30400/2559)

22.โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30401/2559)

23.โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30408/2559)

24.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30410/2559)

25.โครงการซื้อยา 22 รายการ (PO 30411/2559)

26.โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30412/2559)

27.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30413/2559)

28.โครงการซื้อยา 10 รายการ (PO 30414/2559)

29.โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30415/2559)

30.โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30416/2559)

31.โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30417/2559)

32.โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30418/2559)

33.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30420/2559)

34.โครงการซื้อยา 14 รายการ (PO 30421/2559)

35.โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30422/2559)

36.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30424/2559)

37.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30425/2559)

38.โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30426/2559)

39.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30427/2559)

40.โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30428/2559)

41.โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30429/2559)

42.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30432/2559)

43.โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30434/2559)

44.โครงการซื้อยา 22 รายการ (PO 30435/2559)

45.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30436/2559)

46.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30437/2559)

47.โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30438/2559)

48.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30440/2559)

49.โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30441/2559)

50.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30442/2559)

51.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30443/2559)

52.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30444/2559)

53.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30445/2559)

54.โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30446/2559)

55.โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30447/2559)

56.โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30449/2559)

57.โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30450/2559)

58.โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30455/2559)

59.โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30456/2559)

60.โครงการซื้อยา 22 รายการ (PO 30457/2559)

61.โครงการซื้อยา 24 รายการ (PO 30462/2559)

62.โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30463/2559)

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top