Slide background
Slide background
Slide background

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนเข้าร่วมศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร

โพสต์เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559 เวลา 09:31:50 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 599 ครั้ง

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนเข้าร่วมศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร

ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. หลักสูตรปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร ( The Executive MA ( Strategy and Security ) )

   ๑.๑ เป็นการศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางความมั่นคงของประเทศ ในภูมิภาค อินโด-แปซิฟิก

   ๑.๒ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจด้านความมั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาขีดความสามารถและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๒. ใช้ระยะเวลา ๑๒-๑๘ เดือน เริ่มต้นหลักสูตร วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๙ มีค่าใช้จ่าย ประมาณ ๓๑,๐๐๐ ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

ผู้เข้าร่วมควรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นผู้บริหารระดับกลาง มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย ๔-๕ ปี

 

**>>ข้อมูลเพิ่มเติม<<**

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top