Slide background
Slide background
Slide background

ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมการสัมนา โครงการสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร

โพสต์เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559 เวลา 11:38:45 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 943 ครั้ง

          คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ Panda Education (THAILAND) ในการจัดโครงการสัมมนาหลักสูตรต่างๆ (Public Training) ทีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร (Human Resource Management) โดยหลักสูตรต่างๆ ที่มีในโครงการนี้ จะมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ทางด้านการบริหารให้กับท่านผู้บริหาร และท่านหัวหน้างานในหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งความรู้ที่ได้มาจากการสัมมนาฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการบริหารงานของผู้บริหาร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

         โดยการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Action Learning) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา (Participation ) ซึ่งเป็นแนวทางการอบรมที่มีคุณภาพสูง (Quality Education)

>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top