Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้เเนวคิดการปฎิรูประบบราชการในปัจจุบันให้มีความทันสมัย และมีการสร้างนวัตกรรมพร้อมไปกับการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรภาครัฐ

โพสต์เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559 เวลา 14:26:25 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 870 ครั้ง

          จัดฝึกอบรมโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจะจัดอบรมส่วนราชการต่างๆ ที่มุ่งเน้นนำแนวคิด เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้พร้อมกับส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อปรับปรุงละพัฒนางานและเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังกล่าวของประเทศไทย  จึงได้มีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆขึ้นมา 3 หลักสูตร คือ

1.  หลักสูตร "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ"

2.   หลักสูตร "การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัมนางานพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10 - 11"

3.  หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้านโปรแกรม PSSS (ภาคปฎิบัติ)"

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย หากสนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.drmanage.com  หรือ http://ird.stou.ac.th/ 

>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top