Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร "นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6 "

โพสต์เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 13:56:15 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 874 ครั้ง

         สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ขอเชิญข้าราชการตำรวจระดับ พ.ต.อ. ขึ้นไป เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6 " (e - Government Executive Program: e-GEP6)  อบรมและศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 10 ครั้ง ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 1 วัน ( 8 วัน ) สัมนา ฯ จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลารวมทั้งหมด 12 ครั้ง ซึ่งมีค่าลงทะเบียนในการอบรม 310,000 บาทต่อท่าน โดยใช้ทุนส่วนตัวหรือหน่วยต้นสังกัด หากหน่วยประสงค์จะส่งข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โปรดส่งใบสมัครไปยังสำนักงาน ฯ ตั้งเเต่บัดนี้ และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ega.or.th//th/contentlist/930/10392   และสำเนารายชื่อให้ สกพ.(พท.) ทราบด้วย 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top