Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริหารวิชาการ โครงการบริหารวิชาการหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ" 

โพสต์เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 14:39:04 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 837 ครั้ง

         มหาวิทยาลัยราชภัฎสุนันทาได้จัดโครงการบริหารวิชาการหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ" โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางตามประกาศ ป.ป.ช. การจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่<<

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top