Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา ประจำเดือน มิถุนายน 2559

โพสต์เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 16:26:29 | ประกาศราคากลางจัดซื้อยา

  • 1184 ครั้ง

ลำดับ โครงการ วงเงินงบประมาณ (บาท)
1 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30662/2559) 479,895.00
2 โครงการซื้อยา 16 รายการ (PO 30663/2559) 2,698,635.23
3 โครงการซื้อยา 9 รายการ (PO 30664/2559) 364,245.40
4 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30677/2559) 249,952.00
5 โครงการซื้อยา 15 รายการ (PO 30680/2559) 2,928,568.60
6 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30681/2559) 440,187.30
7 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30686/2559) 102,827.00
8 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30688/2559) 186,450.00
9 โครงการซื้อยา 15 รายการ (PO 30689/2559) 4,322,146.23
10 โครงการซื้อยา 11 รายการ (PO 30690/2559) 3,055,706.00
11 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30691/2559) 631,086.00
12 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30692/2559) 672,045.60
13 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30693/2559) 487,235.20
14 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30696/2559) 484,710.00
15 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30702/2559) 1,550,430.00
16 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30704/2559) 173,661.00
17 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30705/2559) 145,092.00
18 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30706/2559) 224,486.00
19 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30708/2559) 111,408.40
20 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30709/2559) 479,574.00
21 โครงการซื้อยา 16 รายการ (PO 30710/2559) 2,946,287.80
22 โครงการซื้อยา 15 รายการ (PO 30711/2559) 2,008,764.50
23 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30712/2559) 351,955.10
24 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30719/2559) 6,360,988.43
25 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30720/2559) 7,330,916.68
26 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30721/2559) 110,852.00
27 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30723/2559) 272,850.00
28 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30726/2559) 132,947.50
29 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30728/2559) 398,575.00
30 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30729/2559) 361,125.00
31 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30730/2559) 1,155,600.00
32 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30732/2559) 103,490.40
33 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30734/2559) 467,429.50
34 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30738/2559) 141,000.00
35 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30740/2559) 263,000.00
36 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30741/2559) 6,476,710.00
37 โครงการซื้อยา 16 รายการ (PO 30742/2559) 4,548,131.30
38 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30743/2559) 1,107,664.00
39 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30744/2559) 125,874.80
40 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30749/2559) 489,600.00
41 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30750/2559) 191,915.20
42 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30751/2559) 1,631,283.48
43 โครงการซื้อยา 13 รายการ (PO 30752/2559) 2,955,081.06
44 โครงการซื้อยา 9 รายการ (PO 30758/2559) 627,840.00
45 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30760/2559) 627,840.00
46 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30762/2559) 197,736.00
47 โครงการซื้อยา 15 รายการ (PO 30763/2559) 274,500.00
48 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30764/2559) 133,375.50
49 โครงการซื้อยา 14 รายการ (PO 30765/2559) 1,389,063.00
50 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30767/2559) 1,329,646.20

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top