Slide background
Slide background
Slide background

กำหนดการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ให้คำปรึกษาวิจัยคลินิกจากงานประจำ”

โพสต์เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 13:40:32 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 1498 ครั้ง

กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ให้คำปรึกษาวิจัยคลินิกจากงานประจำ”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สูตินรีเวชกรรมอาคาร ชั้น ๖

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น               ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.               Background question
                                         Research question

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ สาขาวิชา ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และทีมงาน         

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.             รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.             Research objective

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชยันตร์ธรปทุมานนท์  สาขาวิชา ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิตและทีมงาน                               

                                      *** หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างระหว่างบรรยาย


 

กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ให้คำปรึกษาวิจัยคลินิกจากงานประจำ”
วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐
– ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สูตินรีเวชกรรมอาคาร ชั้น ๖

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.             ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.              Research planning
                                        Research profiles

 โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์  สาขาวิชา ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และทีมงาน

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.              รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.               Analysis table for publication
                                        Study size estimation with Stata®

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์  สาขาวิชา ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและทีมงาน                                                                  

                                      ***  หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างระหว่างบรรยาย

 


กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ให้คำปรึกษาวิจัยคลินิกจากงานประจำ”
วันที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สูตินรีเวชกรรมอาคาร ชั้น ๖

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.            ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.            Case record form design
                                      Excel® databa

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ สาขาวิชา ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และทีมงาน

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.            รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.            Research summary & coding instruction
Background, methodology & concept paper

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ สาขาวิชา ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

    และทีมงาน

                                      ***  หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างระหว่างบรรยาย


แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top