Slide background
Slide background
Slide background

อบรมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ สาขาสุขภาพ

โพสต์เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2559 เวลา 14:45:01 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1103 ครั้ง

           ด้วยประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขง ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยการจัดการอบรมดังกล่างมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษของข้าราชการระดับกลางถึงระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่ทำงานเป็นเป้าหมาย 6 สาขา ได้แก่ การศึกษา กาติดต่อสื่อสาร สุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้สมารถเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง  ในการอบรมมีค่าการลงทะเบียน 4,000 บาท โดยสามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสัง 
                                                                                                     >>ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครที่นี่<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top