Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System : NRMS)

โพสต์เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2559 เวลา 15:10:54 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 884 ครั้ง

ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้มีความร่วมมือในการจัดสรรทุนวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System : NRMS)

สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอเชิญหน่วยงาน ร่วมส่งข้อเสนอการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrms.go.th

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top