Slide background
Slide background
Slide background

รับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 เวลา 10:51:08 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1217 ครั้ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ บช.น. รับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ประสงค์จะขอรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทุนสาขาวิชา Politic and International Relationships วิชาเอก/เน้นทาง International Security and Politic - Terrorism ระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จำนวน 1 ทุน  โดยสามารถดูรายละเอียดพร้อมพิมพ์ใบสมัครและแนบแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ทางเว็ปไซต์ www.pmp51.com  สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top