Slide background
Slide background
Slide background

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมหลักสูตร " ผู้บริหารระดับต้น " ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 เวลา 12:44:07 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1040 ครั้ง

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น” ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทักษะทางการบริหารจัดการ ทักษะการทำงานเป็นทีมการติดต่อสื่อสาร การสอนงานและระบบบริหารต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหารระดับต้น หรือบุคลากรที่องค์กรพิจาราณาเห็นว่ามีศักยภาพควรส่งเสริมให้ดำรงตำแหน่งในอนาคต

โดยจัดอบรมทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม - วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม - วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560  

ค่าลงทะเบียนท่านละ 35,000 บาท โดยคณะฯ จะพิจารณาจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่นตามลำดับการส่งใบสมัคร กรุณาส่งใบสมัครไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://goo.gl/jY4USd รับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 และขอให้ท่านระบุรุ่นสำรองด้วยสอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ นางสาวรัญญา นาถึง โทร. 02 201 2585 ต่อ 191 หรือนายอภินัท อัตถากร โทร. 02 201 2585 ต่อ 192 

 

>>ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม<< และ >>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top