Slide background
Slide background
Slide background

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2560 เวลา 11:34:26 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 964 ครั้ง

 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านโรคเด็กให้บุคลากรในหน่วยงานและชุมชนได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.childrenhospital-training.com หรือศูนย์ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรม สถบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โทร. 1415 ต่อ 5120, 5113 มือถือ 088-874-4675 

>>ดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียน<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top