Slide background
Slide background
Slide background

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 7 จำนวนหลักสูตร

โพสต์เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 10:18:16 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 594 ครั้ง

 

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมเชิญอบรมสัมมนา 7 หลักสูตร
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.dpromote.com

รหัสวิชา C700 "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ"
รหัสวิชา 700 "วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ"
รหัสวิชา 900 "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"
รหัสวิชา 600 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
รหัสวิชา 400 "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย สำหรับส่วนราชการ"
รหัสวิชา C 600 "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ประจำปี"
รหัสวิชา 800 "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top