Slide background
Slide background
Slide background

สอบถามความสมัครใจปฏิบัติหน้าที่ใน ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา

โพสต์เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2560 เวลา 14:58:36 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 1557 ครั้ง

หนังสือ ศปก.ตร.สน. ด่วนที่สุด ที่ 0052.112/245 ลง 18 ส.ค.2560

บันทึกสมัครใจ

ข้าราชการตำรวจรายใดสมัครใจฯให้ส่งบันทึกสมัครใจมาที่ ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร.
ภายใน 23 ส.ค. 2560 เพื่อรวบรวมเสนอ พตร. พิจารณาต่อไป

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top