Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ขึ้นเวที SMART NURSE FOR PGH 4.0 รพ.ตร.แชร์ประสบการณ์ "ผู้นำที่ดี"

โพสต์เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 08:47:31 | ภาพข่าวกิจกรรม และภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 1561 ครั้ง

โรงพยาบาลตำรวจ จัดประชุมวิชาการปี 2560 "SMART  NURSE  FOR  PGH  4.0" โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร โดยมีพยาบาล และบุคลากรสนใจเข้าฟังจำนวนมาก

พล.ต.อ.อดุลย์ ได้ขึ้นบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มรับข้าราชการตำรวจ จนเกษียณอายุราชการ และดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เป็นแนวคิดในการเป็นผู้นำ ภาวะผู้นำ และผู้นำที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ยังได้มอบเงิน 100,000 บาท ให้เป็นสวัสดิการให้กับกลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ด้วย 

พ.ต.อ.หญิง ฉัตรสุดา เอื้อมานะพงษ์ พยาบาล (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจ ในการให้พยาบาลผู้ป่วยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมบุคลากรในทุกด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้งานประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2560 "SMART NURSE FOR PGH 4.0" มีขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560...ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษามหาราชินี ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลตำรวจ

รูปภาพและเนื้อหาเพิ่มเติม

"บิ๊กอู๋" ขึ้นเวที  SMART NURSE FOR PGH 4.0 รพ.ตร.แชร์ประสบการณ์ "ผู้นำที่ดี"

โรงพยาบาลตำรวจ จัดประชุมวิชาการปี...

โพสต์โดย โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital บน 28 สิงหาคม 2017

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top