Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ ( e-learning ) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของ สรอ.

โพสต์เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2560 เวลา 18:13:59 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1348 ครั้ง

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของ สรอ. ขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสมัพันธ์ หลักสูตรออนไลน์  ( e-learning ) เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาบุคลากรของท่าน  และเผยแพร่ความรู้และยกระดับในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานภาครัฐให้กับบุคลากรภาครัฐทุกท่าน โดยท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tdga.ega.or.th หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2612 6000 ต่อ 3601 - 3609 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top