Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

โพสต์เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560 เวลา 10:53:00 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1044 ครั้ง

                สำนักงาน ก.พ. จัดทำหนังสือเรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ขอรับการจัดสรรทุนจาก ก.พ. จัดทำประกาศรับสมัครเลือกฯ ให้สอดคล้องกับรายละเอียดการจัดสรรทุนและหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตามที่ ก.พ. กำหนด

>> ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่ <<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top