Slide background
Slide background
Slide background

โครงการอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจั้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏหมายลำดับรอง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง

โพสต์เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 10:26:24 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 612 ครั้ง

 

 

 

หากมีความประสงค์จะส่งบุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว ขอให้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับการฝึกอบรม แจ้งรายชื่อมายัง ฝร.บก.อก.รพ.ตร.(อาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา มหาราชินี ชั้น 8 (ฝั่งกุมาร) โทร 6240) ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.cgd.go.th

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top