Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ รพ.ตำรวจ จัดฝึกอบรม เวชศาสตร์ฟุตบอล (Football Medicine) และ Work shop การกู้ชีพ การเคลื่อนย้ายนักกีฬาบาดเจ็บอย่างปลอดภัย ให้กับบุคลากรในวงการฟุตบอลไทย เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

โพสต์เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 10:08:59 | ภาพข่าวกิจกรรม และภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 2018 ครั้ง

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการจำลองทางการแพทย์ ตึกเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ชั้น 9 โรงพยาบาลตำรวจ โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เวชศาสตร์กีฬา (PISSM) ซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศแห่งใหม่ของโรงพยาบาลตำรวจ จัดตั้งโดยนายแพทย์ใหญ่ พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร, พ.ต.อ.วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์ เป็นประธานศูนย์ PISSM ร่วมกับประธานฝ่ายแพทย์สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย นาวาอากาศเอก(พิเศษ) ไพศาล จันทรพิทักษ์ ได้จัดการฝึกอบรมวิชาการ “1st Course of Current Concept in Football Medicine & CPR" ซึ่งหลักสูตรนี้จัดทำโดย AFC Medical Officer พ.ต.ต.เอกพล ตั้งมานะสกุล และคณะแพทย์ นักกายภาพจาก PISSM รพ.ตำรวจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจจากตัวแทนจากสโมสรฟุตบอลต่างๆ จำนวน 50 คน เพื่อยกระดับความรู้ด้านเวชศาสตร์กีฬาฟุตบอลให้กับวงการฟุตบอลไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ก้าวสู่บอลโลกของนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ PISSM รพ.ตำรวจ ประกอบด้วย พ.ต.อ.จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย, พ.ต.ท.กิตติพงศ์ เศรษฐไกรสิงห์, พ.ต.ท.ชำนาญ เอี่ยมศิริกุลมิตร, พ.ต.ท.สุรศักดิ์ จิระพรชัย, พ.ต.ต.เอกพล ตั้งมานะสกุล, พ.ต.ต.ถาวร ศิษยนเรนทร์, พ.ต.ต.ฉลองรัฐ ยิ้มวาสนา, พ.ต.ต.อุกฤษฎ์ ฉวีวรรณากร, ร.ต.ต.ปีเฉลิม พิสนุแสน และทีมงาน PISSM

ความรู้ทางด้าน Football Medicine หรือเวชศาสตร์ฟุตบอล มีพัฒนาไปไกลมากในต่างประเทศ ในประเทศไทยยังไม่เคยมีการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบมาก่อน การฝึกอบรมครั้งนี้จะทำให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฟุตบอลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในกลุ่มฟุตบอลอาชีพและสมัครเล่น สร้างความตระหนัก ถึงบทบาทและความสำคัญของการลดการบาดเจ็บ ด้วยการเคลื่อนย้ายนักกีฬาที่บาดเจ็บอย่างถูกวิธี, การใช้ Kinesiotape ที่ถูกต้อง, สามารถกู้ชีวิตเบื้องต้นของนักกีฬาทั้งในระหว่างฝึกซ้อมและลงแข่งจริง เพื่อลดการเสียชีวิตของนักกีฬาฟุตบอลไทย, การหลีกเลี่ยงใช้สารกระตุ้นโดยไม่ตั้งใจ และวิธีทางการแพทย์ในการเพิ่มสมรรถนะของนักกีฬาไทย

สำหรับการอบรมโครงการ “1st Course of Current Concept in Football Medicine&CPR” ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยเลขาสมาคมฯ พล.ต.ท.พิสัณฑ์ จุลดิลก จะอบรมแล้วเสร็จในวันที่ 21 มกราคม 2561


#โรงพยาบาลตำรวจ #สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย #PISSM#FootballMedicine

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ รพ.ตำรวจ จัดฝึกอบรม เวชศาสตร์ฟุตบอล (Football Medicine) และ Work shop การกู้ชีพ การเคลื...

โพสต์โดย โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital บน 21 มกราคม 2018

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top