Slide background
Slide background
Slide background

" งานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๖๐ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๔ "

โพสต์เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 15:35:54 | ภาพข่าวกิจกรรม และภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 1042 ครั้ง

"พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๖๐ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๔

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น ๒๐ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๖๐ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๔ ในสาขาวิชาการและวิจัย การบริหารจัดการสาขาแพทย์ทหาร และบริการสังคม พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับสมาชิกใหม่ กับผู้แทนสี่เหล่าทัพ พลตรี วิสุทธ์ ศรีจันทราพันธุ์ เลขาธิการสมาคม พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และพลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘) โรงพยาบาลตำรวจ

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ร่วมกับผู้บริหารจากสี่เหล่าทัพ สำหรับรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๑) ทางด้านวิชาการและวิจัย ได้แก่
๑. พันโท สมพนธ์ บุณยคุปต์ อายุ ๘๙ ปี ผู้ค้นพบ Angiostrongylus cantonnensis ในหอยโข่ง และแต่งตำราโรคติดเชื้อภาษาไทยเล่มแรก
๒. พลตรีหญิง ศาสตราจารย์ เสาวนีย์ ลีละยูวะ อายุ ๖๓ ปี เทคนิคการแพทย์ ผู้ค้นพบ Leishmania Siamensisในประเทศไทย

๒) ทางด้านสาขาบริหารจัดการ ได้แก่
๑. พลอากาศโท กิตติ เย็นสุดใจ แพทย์/วายชนม์ หนึ่งในสามผู้วางแผนสร้างอาคารคุ้มเกล้า หนึ่งในผู้ริเริ่มสร้างอาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ริเริ่มการรณรงค์ลดอุบัติภัยจราจร
๒. พลตรี ปชา สิริวรสาร แพทย์/วายชนม์ ผู้คิดค้นเวชกรรมป้องกันทหาร ข่าวกรองทางการแพทย์ของประเทศไทย ผู้นำหลักสูตรแพทย์กองทัพบกสหรัฐมาประยุกต์ใช้ที่ วพม.

๓) สาขาการแพทย์ทหาร และบริการสังคม ได้แก่
๑. พลโท สืบพงษ์ สังขะรมย์ อายุ ๗๑ ปี แพทย์แกนนำในการจัดตั้งเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคเอดส์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ของ UNAIDS
๒. พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ อายุ ๘๕ ปี พยาบาล ผู้นำและพัฒนาการพยาบาลทหารบก เป็นผู้นำของวิชาชีพพยาบาล มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และแม่ผู้ยากไร้ของชาติ 

การจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร การปาฐกถาพิเศษ เรื่องความก้าวหน้าของระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยพลอากาศตรี สุทธิพันธ์ ขจรบุญ และนายแพทย์ เอกกิตติ สุรการ โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้มีตัวแทนของทั้งสี่เหล่าทัพ พันโท สุธี อินทรชาติ กรมการแพทย์ทหารบก นาวาเอก พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง กรมการแพทย์ทหารเรือ นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ กรมแพทย์ทหารอากาศ พันตำรวจเอก สามารถ ม่วงศิริ โรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมอภิปรายหมู่ถึงความก้าวหน้าของระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน และแนวทางการร่วมมือ ที่จะทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นปรากฎการณ์ทางด้านวิชาการของทั้งสี่เหล่าทัพ ที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเพื่อเกิดประโยชน์กับสังคม และประชาชน โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ ทั้งนี้ ปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติ บุคลากรทางแพทย์ จึงเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันรักษาและฟื้นฟู

วันนี้ ( ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น ๒๐ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำร...

โพสต์โดย โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital บน 18 กุมภาพันธ์ 2018

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top