Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2561

โพสต์เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 17:11:43 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 789 ครั้ง

หนังสือ ตร. ที่ 0009.231/2110 ลง 16 ส.ค.61

ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือเทียบเท่า

ระดับ ผบช. หรือเทียบเท่า

ระดับ รอง ผบช. หรือเทียบเท่า

ระดับ ผบก. หรือเทียบเท่า

ระดับ รอง ผบก. หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งมายัง ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. เพื่อยื่นเรื่องต่อ ตร.(ผ่าน ทพ.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ใน 7 วันนับแต่วันประกาศอาวุโส

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top