Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญข้าราชการตำรวจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13

โพสต์เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 16:20:55 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 358 ครั้ง

ขอเชิญข้าราชการตำรวจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 12 ต.ค. - 28 ธ.ค. 2561 ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการตำรวจ ต้องได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุโดยผู้บังคับบัญชาจะต้องลงนามในหนังสือรับรอง ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. 1. จะต้องมีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไปหรือผลสอบ IELTS ได้คะแนนตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป
  2. 2. ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์
  3. 3. ผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาว์อารมณ์

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.opdc.go.th หรือ http://www.igpthai.org หรือ http://opdc.thaijobjob.com

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top