Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โครงการฝึกอบรมประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โพสต์เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 11:31:27 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 632 ครั้ง

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำปี 2562 ซึ่งครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบันทั้งภาครัฐ เอกชน และธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มทักษะความรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมีคณาจารย์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ให้การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.training.mut.ac.th หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมทาง อีเมล: training@mut.ac.th, ID Line: muttraining หรือโทรศัพท์ 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4, 2360-1 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top