Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินการยื่นบัญชี และกระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อนและความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"

โพสต์เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 13:40:46 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 534 ครั้ง
แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top