Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "สาระสำคัญและปัญหา อุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP"

โพสต์เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 13:42:19 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 549 ครั้ง
แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top