Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพนักงานโรงพยาบาล สาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล

โพสต์เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 11:05:53 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 921 ครั้ง

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยแวนคูเวอร์คอมมูนิตีประเทศแคนนาดา เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลาการเรียน 1 ปี เปิดสอนมาแล้วเป็นเวลา 35 ปี มีผู้จบหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและมีงานทำแล้วมากกว่า 6,000 คน กล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคม และบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่พึ่งมีต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาส ได้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข โดยมีอาชีพติดตัว และมีรายได้ประจำเพื่อช่วยเหลือตนเองและจุนเจือครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเยาวชน ให้มีรายได้ที่มั่นคงทั้งมีเกียรติและศักดิ์ศรีสืบไป

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ตระหนักในการช่วยเหลือสังคมจึงมอบทุนเรียนฟรีให้กับนักเรียนและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่สนใจเรียนต่อวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลและการดูแลผูสูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 30 ทุน ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, อุปกรณ์การเรียน โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจนจบหลักสูตร ทันทีที่นักเรียน เรียนจบหลักสูตรแล้ว จะได้ทำงานกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและบริษัทในเครือทุกคนอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี โดยได้รับเงินเดือนละ 15,000 บาท (ไม่มีการทักคืนทุน) หลังจากทำงานครบ 3 ปีแล้วสามารถไปทำงานตามโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนได้ทั่วประเทศ อีกทั้งได้สิทธิเรียนต่อหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล (PN) และไปทำงานในตำแหน่ง Caregiver ในต่างประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kluaynamthaischool.com

ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top