Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

เชิญเข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562

โพสต์เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 14:23:06 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 536 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" ในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของประเทศไทยและเป็นครั้งแรกของโลก และเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมทั้งการเผยแพร่ ถ่ายทอด และขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมชมงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inventorday.nrct.go.th

ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top