Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โครงการอบรมความรู้ภาษาไทย สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โพสต์เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 13:49:10 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 747 ครั้ง

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้ภาษาไทยที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ในปี 2562 นี้ สถาบันภาษาไทยสิรินธรมีโครงการอบรมความรู้ภาษาไทย ดังนี้

  • 1. การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน
  • 2. การเขียนรายงานการประชุม
  • 3. การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม
  • 4. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Online Content)
  • 5. การเขียนประชาสัมพันธ์
  • 6. การสอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21
  • 7. ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย
  • 8. ถ้อยคำกับการสื่อสาร
  • 9. เสียงกับการสื่อสาร

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.sti.chula.ac.th/form/training.php

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top