Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

การอบรมเผยแพร่ความรู้และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน

โพสต์เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 14:45:00 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

 • 940 ครั้ง

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมเผยแพร่ความรู้และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาโรงพยาบาลให้เกิดความก้าวหน้า ได้อย่างต่อเนื่องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้

 • 1. หลักสูตร "สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมิน กับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย" รุ่นที่ 9
 • 2. หลักสูตร "สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision" รุ่นที่ 7
 • 3. หลักสูตร "การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล: Focus Charting" รุ่นที่ 11
 • 4. หลักสูตร "การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังฯ" รุ่นที่ 12
 • 5. หลักสูตร "กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 25
 • 6. หลักสูตร "การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ" รุ่นที่ 4
 • 7. หลักสูตร "แนวคิดหลักการบริหารต้นทุนทางการพยาบาลในสถานพยาบาล" รุ่นที่ 2
 • 8. หลักสูตร "การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย" รุ่นที่ 1
 • 9. หลักสูตร "การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล" รุ่นที่ 1
 • 10. หลักสูตร "Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล" รุ่นที่ 3


 

ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top