Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/qqumffwm/domains/policehospital.org/public_html/DB/connectdb.inc.php on line 13
Slide background
Slide background
Slide background

คลินิกรุ่งอรุณ กลุ่มงานตา

โพสต์เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 16:18:58 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 1593 ครั้ง

คลินิกรุ่งอรุณ กลุ่มงานตา รพ.ตร. เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 05.00 - 08.00 น. ณ ห้องตรวจโรคตา ชั้น 7 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โดยมีรายชื่อแพทย์ผู้ตรวจ ดังตารางด้านล่างนี้

 

วัน เวลา แพทย์ผู้ออกตรวจ สาขา
จันทร์ 05.00-08.00 น. พ.ต.ต. ธนพล ลิรัฐพงศ์ กระจกตา (Cornea)
อังคาร 05.00-08.00 น. พ.ต.อ. อนุสรณ์ รัตนพาณิชย์กิจ กระจกตา (Cornea)
พุธ 05.00-08.00 น. พ.ต.อ. กฤษณะ พงศกรกุล จอประสาทตา (Retina)
พฤหัสบดี 05.00-08.00 น. พ.ต.อ. อนุสรณ์ รัตนพาณิชย์กิจ กระจกตา (Cornea)
ศุกร์ 05.00-08.00 น. พ.ต.ต.หญิง เอมอร แสงศิรินาวิน จักษุแพทย์

 

 

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top