Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเดือนเมษายน 2563

โพสต์เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 เวลา 16:25:35 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 598 ครั้ง

หนังสือ ตร. ที่ 0009.231/460 ลง 20 ก.พ.63

ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร.

ระดับ ผบช.

ระดับ รอง ผบช.

ระดับ ผบก.

ระดับ รอง ผบก. (1), (2)

หมายเหตุ  1.หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งมายัง ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. เพื่อยื่นเรื่องต่อ ตร.(ผ่าน ทพ.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ใน 7 วันนับแต่วันประกาศอาวุโส

               2. สามารถดาน์โหลดประกาศอาวุโสได้ที่ http://www.personnelpolice.com/ อีกช่องทางหนึ่ง

               

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top