Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. และห้องปฏิบัติการ รพ.ตร. ร่วมประชุมวางแผนเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของ รพ .ตร. กับระบบติดบาร์โค้ดหลอดเลือดอัตโนมัติและระบบคิวอัตโนมัติ

โพสต์เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2557 เวลา 00:00:00 | ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC)

  • 2279 ครั้ง

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. และห้องปฏิบัติการ รพ.ตร.
ร่วมประชุมวางแผนเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของ รพ.ตร.
กับระบบติดบาร์โค้ดหลอดเลือดอัตโนมัติและระบบคิวอัตโนมัติ
เมื่อวันที่ 25 มีค. 2557

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top