Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2563

โพสต์เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 15:45:42 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 523 ครั้ง

หนังสือ รพ.ตร. ที่ 0036.112/2021 ลง 12 ต.ค.63

1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

    ระดับ รอง สว. หรือเทียบเท่า

2. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    นายแพทย์ (สบ 4), (สบ 2), (สบ 1)

    พยาบาล (สบ 3), (สบ 1)

3. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสายงานอำนวยการและสนับสนุน  

    ระดับ รอง สว. หรือเทียบเท่า

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top