Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสังกัด รพ.ตร.

โพสต์เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 เวลา 11:57:46 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 301 ครั้ง

หลักเกณฑ์

1. ตำแหน่ง นายแพทย์ 

2. ตำแหน่ง ทันตแพทย์ 

3. ตำแหน่ง เภสัชกร 

4. ตำแหน่ง พยาบาล 

5. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 

6. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 

7. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

8. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 

9. ตำแหน่ง โภชนากร 

10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

แบบ รพ.ตร. 01 ถึง 09

1. ตำแหน่ง นายแพทย์ 

2. ตำแหน่ง อื่นๆ

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top