Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

โพสต์เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 15:17:11 | ผลงานและเกียรติภูมิ รพ.ตำรวจ

  • 44 ครั้ง

พิธีรับใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA

#HA #โรงพยาบาลมาตรฐาน #สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล #ทำงานเป็นทีมบริการด้วยใจ #พร้อมดูแลทั้งตำรวจและประชาชน ภาพบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของพลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) คณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจทุกหน่วยงาน ในพิธีรับใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 (21th HA National Forum) ”Enhancing Trust in Healthcare” ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล #TQM #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โพสต์โดย โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2021

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top