Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ข่าวประกวดราคา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

ลำดับ วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 21 ก.ย. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 3)
2 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 1)
3 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ (views 4)
4 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ (views 2)
5 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 โครงการ (views 2)
6 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 2)
7 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ (views 1)
8 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ (views 1)
9 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 6)
10 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 6)
11 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุหลอดฉายลำแสงรังสี Ultraviolet(UV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 6)
12 20 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาปรับปรุงที่ทำการสถาบันนิติเวชวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 9)
13 20 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวีดิทัศน์สำหรับส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องหู คอ และโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 11)
14 20 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 9)
15 20 ก.ย. 2564 post สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันในสมองและสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด (views 11)
16 20 ก.ย. 2564 post สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด (views 10)
17 20 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ โรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 10)
18 20 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการการตรวจการนอนหลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 8)
19 20 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC 2000 แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 8)
20 20 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย(Cost/TEST)การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT,APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 8)
21 20 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน 1,771 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 14)
22 20 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Nissan Urvan E26 จำนวน 15 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 7)
23 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกาศวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ (งบประมาณ 64)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 12)
24 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกาศวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 โครงการ (งบประมาณ 64)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 11)
25 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวันดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เงินโครงการเอดส์ฯ)จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 12)
26 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนท่อเมนน้ำทิ้งพื้นห้องซักล้างและอ่างซักล้างเป็นท่อ PVC ของหอพักพยาบาล กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 9)
27 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวอลเปเปอร์ชำรุด ห้อง 4 และ ห้อง 5 ของ งานรังสีวิทยา รพ.ตร. (views 9)
28 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนฐานยึดสลิงเสาวิทยุ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 6)
29 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โทรทัศน์ แอลอีดี ยี่ห้อ ซัมซุง จำนวน 3 เครื่อง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 7)
30 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โทรทัศน์ แอลอีดี ยี่ห้อ ซัมซุง จำนวน 3 เครื่อง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ต (views 8)
31 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โทรทัศน์ แอลอีดี ยี่ห้อ ซัมซุง จำนวน 5 เครื่อง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 9)
32 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โทรทัศน์ แอลอีดี ยี่ห้อ แฟมิลี่ ขนาด 32 นิ้ว ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 8)
33 19 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมท่อประปาแนวนอนฝั่ง X-Pay, ซ่อมระบบท่อน้ำขาออกจากปั๊มน้ำ อาคาร มก. ชั้น 1 และ ซ่อมปั๊มน้ำเสีย (views 7)
34 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์เตียงโดยสาร อาคาร คศ. No.1 ของงานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 8)
35 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Standy Sticker PP ของ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. (views 6)
36 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายการสำหรับใช้ในห้องปฎิบัติการ ของงานธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. (views 8)
37 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฉีดวัคซีน โควิด-19 เชิงรุก ของ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. (views 7)
38 19 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมรางระบายน้ำจากบ่อ RBC ไปยังบ่อ Manhate, ซ่อมปั๊มน้ำ Up Feed อาคาร มภร. จำนวน 2 ตัว และ ซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร มภรร. No.2 (views 5)
39 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปา PB อาคาร มภร. ชั้น 8 ของงานซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. (views 38)
40 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัด ชนิด 2 ช่อง ของหน่วยผลิตยาและเคมีบำบัด กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. (views 10)
41 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบแก๊สทางการแพทย์ ประจำอาคาร ขตร. รพ.ตร. (views 12)
42 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อะไหล่ปั๊มสูบน้ำเสีย ของ ฝ่ายซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. (views 10)
43 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อและตรายาง ของ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 11)
44 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน่วยงาน ของ หอผู้ป่วย คศ. 2 กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. (views 10)
45 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติทีม 1 ของหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม อาคาร มภร. ชั้น 16 (views 9)
46 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวอลเปเปอร์ชำรุด ห้อง 1117 หอผู้ป่วยพิเศษ อาคาร มภร. รพ.ตร. (views 12)
47 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์โล่ 93945 ของฝ่ายธุรการกำลังพล รพ.ตร. (views 27)
48 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ตรวจยาเสพติดและสารไม่ทราบชนิดและเครื่องตรวจสารพิษ ยา สารเสพติด สารระเหยและแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 28)
49 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องสกัดและตรวจวิเคราะห์สารพิษ ยา สารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 40)
50 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 21)
51 17 ก.ย. 2564 post สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและไขสันหลัง พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๕ ชุด (views 21)
52 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมพื้นเชื่อมระหว่างอาคาร (Skywalk) (views 16)
53 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 11)
54 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 16)
55 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ UpToDate Anywhere and UpToDate Advanced 2021 จำนวน 1 ชุด (views 12)
56 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์รายการสติ๊กเกอร์ใช้สำหรับออก VN ผู้ป่วยฯจำนวน 2,500 ห่อ)(งินงบประมาณฯ64)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 12)
57 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียนโล่ 10171 (views 11)
58 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวอลเปเปอร์ชำรุด ห้อง 4 และ ห้อง 5 ของ กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. (views 12)
59 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้ดูดควัน จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 9)
60 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้เสื้อผ้าผู้ป่วย ของหอผู้ป่วยสามัญ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. (views 11)
61 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟแสงสว่างและย้ายเสาไฟส่องสว่าง อาคาร มภร. และ อาคาร คศ. ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 12)
62 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดล้อเตียงผ่าตัด ของ ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ กลุ่มานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. (views 9)
63 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ VRF ภายในหอผู้ป่วย ICU. อายุรกรรม (views 9)
64 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร มภร. No.2 (views 9)
65 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปั๊มน้ำ Up Feed อาคาร มภร. จำนวน 2 ตัว (views 11)
66 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบท่อขาออกจากปั๊มน้ำ อาคาร มก.ชั้น 1 (views 10)
67 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อประปาแนวนอนฝั่ง X-Pay ชั้น 5 อาคาร มภร. (views 10)
68 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปั๊มสูบน้ำเสีย ของงานซ่อมบำรุง กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ (views 9)
69 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรางระบายน้ำจากบ่อ RBC ไปยังบ่อ Manhole อาคารบำบัดน้ำเสีย (views 9)
70 17 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเปลี่ยนท่อเมนพื้น-อ่างล้าง (views 11)
71 17 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง จ้างซ่อมหลังคาเมทัลชีท ชั้นดาดฟ้า อาคารบำบัดน้ำเสีย รพ.ตร. (views 11)
72 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คระยะและระบบไฟ ประจำรถพยาบาลโล่ 10020 (views 9)
73 17 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โคมไฟผ่าตัด ของห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. (views 9)
74 16 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ (views 17)
75 16 ก.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (views 23)
76 16 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ (views 17)
77 16 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 16)
78 16 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 โครงการ (views 18)
79 16 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงรักษาตู้ดูดควัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 16)
80 15 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 27)
81 15 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
82 15 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 23)
83 15 ก.ย. 2564 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" วันที่ 15 กันยายน 2564 (views 25)
84 15 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 21)
85 15 ก.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อและระบบปรับอากาศปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศระหว่างวันที่ ๑๕ ก.ย.-๔ ต.ค.๖๔) (views 34)
86 15 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อว้สวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
87 15 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 17)
88 14 ก.ย. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ"เรื่องประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวสำหรับใช้ในทางการแพทย์ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 32)
89 14 ก.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่สัญญา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 30)
90 14 ก.ย. 2564 post ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 36)
91 14 ก.ย. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 26)
92 14 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 25)
93 14 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายชุดเครื่องมือผ่าตัดไซนัสในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 23)
94 14 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสกัดและตรวจวิเคราะห์สารพิษ ยา สารเสพติด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
95 14 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 18)
96 14 ก.ย. 2564 post ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องยกเลิกโครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (views 23)
97 14 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 15)
98 14 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Fresenius จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
99 14 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส จำนวน 3 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ 3M 5XL#1 ,รุ่น 5XL#2 และ รุ่น 8XL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
100 14 ก.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อกเวฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 22)
101 13 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 39)
102 13 ก.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 49)
103 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 39)
104 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อทั่วไป ระบบโมดูล่า อาคารมงคลกาญจนาชั้น 3 (แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผาตัดศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
105 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ (แบบไม่รวมอะไหล่) ของห้องผ่าตัดอวัยวะต่างๆทางศัลยกรรมระบบโมดูล่า อาคารมงคลกาญจนา ชั้น 4 ห้องผ่าตัดตา 1-3 โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
106 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ(แบบไม่รวมอะไหล่)ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ ระบบโมดูล่า โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
107 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 25)
108 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ (views 31)
109 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 35)
110 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 22)
111 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือห้องปฏิบัติการกลุ่มงานนิติพยาธิ 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 21)
112 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติแบบระบบปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 20)
113 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 14)
114 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 13)
115 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงและสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 14)
116 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมแซมปรับปรุงปั๊มน้ำ BOOSTER PUMP และอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 13)
117 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 15)
118 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 13)
119 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 14)
120 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 15)
121 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 13)
122 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 15)
123 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ (views 19)
124 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ (views 20)
125 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 19)
126 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ (views 22)
127 10 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 39)
128 10 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน 1,771 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 39)
129 10 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 34)
130 10 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
131 10 ก.ย. 2564 post ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซองพลาสติกใส่ยา จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 34)
132 10 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรม จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
133 10 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
134 10 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทรก (Shock Wave) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
135 10 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ RO และ DI ยี่ห้อ MAZUMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 42)
136 10 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดเอกซเรย์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
137 9 ก.ย. 2564 post ประกาศวิจารณ์จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อและระบบปรับอากาฯศปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ ๙ - ๑๔ ก.ย.๖๔) (views 74)
138 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและการตรวจนับจำนวนเรติคูโลไซต์ (Cost/Reportable) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 31)
139 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 24)
140 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ๗๕๐ KVA อาคารสัจธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 29)
141 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ชนิดEthanolโดยใช้เทคนิคGC/FID โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 22)
142 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 21)
143 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 21)
144 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (งานเครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
145 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
146 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและท่อน้ำทิ้งพื้น ของ ศูนย์พึ่งได้ รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 1 (views 23)
147 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เตรียมยาเคมีบำบัดชนิด 2 ช่อง ของหน่วยผลิตยาและเคมีบำบัด กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. (views 27)
148 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตะแกรงสแตนเลสใส่เครื่องมือ ของหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 24)
149 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำเย็นของระบบชิลเลอร์ ของกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 6 (views 23)
150 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยหนักควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ของ หอผู้ป่วยหนักหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. (views 16)
151 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถเข็นไฟฟ้าแบบนั่งขับสำหรับส่งยา (views 15)
152 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
153 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอพักแพทย์อาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น ๑๐ และชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 35)
154 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องสำรองไฟสำหรับใช้งานกับเครื่องย้อมสีสไลด์แบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 31)
155 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 29)
156 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา Stryker Strecher (เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก) จำนวน 15 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
157 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์สาขาอัตโนมัติ รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
158 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9,อาคารสูตินรีเวชกรรม และอาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
159 8 ก.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (views 33)
160 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเติมอากาศ , ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ระบบทำความเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
161 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคาร มภร.,อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี และอาคารข้าราชการตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
162 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอประสาทตา , เครื่องถ่ายภาพตัดขวางจอประสาทตา , เครื่องวัดความโค้งกระจกตา , เครื่องนับเซลกระจกตา , เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ และเครื่องวัดความดันลูกตา โดยวิธีตกเฉพาะเจาะจง (views 18)
163 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm รุ่น OEC 9900 จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
164 7 ก.ย. 2564 post ประกาศวิจารณ์จ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลตำรวจ (วันที่ 7-10 ก.ย.64) (views 41)
165 7 ก.ย. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดคอมพิวเตอร์คุมเครื่องพิมพ์ตลับชิ้นเนื้ออัตโนมัติ รุ่น Robotic Feed (SCP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 40)
166 7 ก.ย. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ รุ่น ProFlex ๙๖-Well PCR System จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 33)
167 7 ก.ย. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 33)
168 7 ก.ย. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 30)
169 7 ก.ย. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 22)
170 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 33)
171 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (views 32)
172 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่างฝ้า(กรรไกรตัดสังกะสี ทีบาร์) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
173 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 โครงการ (views 30)
174 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกาศซื้อวัสดุช่างไฟฟ้า 4 รายการ(แบตเตอรี่ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 16)
175 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 โครงการ (views 14)
176 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตาและเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 15)
177 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.โควิด 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
178 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ประจำปีสำหรับเครื่องเตรียมหลอดตัวอย่างอัตโนมัติและระบบคิวห้องเจาะเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 16)
179 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคประบบดิจิตอลชนิด Flat Panel Detector ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Flexavision จำนวน 1 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
180 7 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 17)
181 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลและเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 15)
182 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ โตโยต้า รุ่น COMMUTER , HIACE , VIGO , VENTURY , AVANZA , ALTIS จำนวน 29 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 16)
183 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ทางการแพทย์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 16)
184 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการกระดาษม้วนวัดความดันโลหิต จำนวน ๑๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 13)
185 6 ก.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวสำหรับใช้ในทางการแพทย์ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 23)
186 6 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 37 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
187 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 30)
188 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 37)
189 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจความดันบวกสองระดับ ของ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 33)
190 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับค่ารมาตรฐานเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพหูชั้นกลาง ของห้องตรวจการได้ยิน กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร. (views 28)
191 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเดินท่อประปาในห้องน้ำอาคาร มก. ชั้น 13 ของ หอผู้ป่วยพิเศษ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. (views 21)
192 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องความดันลบ อาคาร ฉก. ชั้น 3 (views 20)
193 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะซ่อมเปลี่ยนท่อเมนน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำและอ่างล้างมือ (views 22)
194 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมชาย จำนวน 2 ห้อง ของ หอผู้ป่วยคุณวิศาล ชั้น 3/1 กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. (views 21)
195 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (views 20)
196 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าชำรุดบริเวณโถงทางเดิน อาคาร มภร. ชั้น 7 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 17)
197 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 34 ชุด ของ ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. (views 26)
198 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตัดต่อเคาน์เตอร์พยาบาล ของ หน่วยตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร ขตร. ชั้น 2 (views 23)
199 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องขจัดความชื้นในระบบอัดอากาศทางการแพทย์ ประจำอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จำนวน 4 เครื่อง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 20)
200 4 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
201 3 ก.ย. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 4 โครงการ (เฉพาะหน่วย) (views 33)
202 3 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ขนของ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 38)
203 3 ก.ย. 2564 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 (views 42)
204 3 ก.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 33)
205 3 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 47)
206 2 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการกระดาษบันทึก NST ใช้กับเครื่อง Fetal Monitor ยี่ห้อ Corometrics รุ่น ๑๗๐ Series จำนวน ๑๐๐ พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 46)
207 2 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างดูดตะกอนภายในบ่อเก็บตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย และจ้างซ่อมพื้นกระเบื้องยางชำรุดบริเวณโถงหน้าลิฟต์ (views 31)
208 2 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ขนของ อาคาร ฉกร. (ฝั่งกลุ่มงานทันตกรรม) และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบแก๊สทางการแพทย์ (views 32)
209 2 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนสายรีโมทเตียงผ่าตัดและ จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มสูบน้ำเสีย (views 36)
210 2 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้นล่าง อาคาร มก. และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (views 24)
211 1 ก.ย. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อ"เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 28)
212 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ ห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 39)
213 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) อาคารมงคลกาญจนา รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 41)
214 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 20 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 36)
215 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ( FM – 200 ) รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
216 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนูและสัตว์รบกวนในพื้นที่รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
217 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องวัดแรงดันสูงถึงตู้แผงสวิตซ์รวมประจำอาคาร รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
218 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ และบันไดเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 19)
219 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดต้อกระจกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ Alcon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 15)
220 1 ก.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑-๘ ก.ย.๖๔) (views 23)
221 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสม่าแช่แข็ง -๓๐ องศาเซลเซียล จำนวน 1 ตู้ด้วยวิธีประกวดราค าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 24)
222 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 19)
223 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
224 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างระบบปรับอากาศ MDV (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 23)
225 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 1 โครงการ (views 35)
226 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ (views 35)
227 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 โครงการ (views 31)
228 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 28)
229 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 โครงการ (views 25)
230 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 18)
231 31 ส.ค. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รุ่น Ingenia ๑.๕T เลขที่เครื่อง ๘๔๘๐๘ (แบบรวมอะไหล่ Coil,Chiller และ Helium) จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 50)
232 31 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รุ่น Ingenia ๑.๕T เลขที่เครื่อง ๘๔๘๐๘ (แบบรวมอะไหล่ Coil,Chiller และ Helium) จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 40)
233 31 ส.ค. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 54)
234 31 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 51)
235 31 ส.ค. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 37)
236 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปินคอลัมน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 31)
237 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ รุ่น GeneAmp PCR 9700 System จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 31)
238 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 27)
239 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 22)
240 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 23)
241 31 ส.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) (views 31)
242 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
243 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 26)
244 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 23)
245 31 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อและระบบปรับอากาศปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 32)
246 31 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 37)
247 31 ส.ค. 2564 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 สิงหาคม 2564) (views 23)
248 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ และบันไดเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 23)
249 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี และอาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
250 31 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Nissan Urvan E26 จำนวน 15 คัน โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
251 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 42)
252 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 44)
253 30 ส.ค. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 53)
254 30 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ยี่ห้อ PHILIPS แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 45)
255 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ,เครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง,เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ,เครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติและเครื่องปั่นเซลล์ลงบนสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 40)
256 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหา Bilirubin ในซีรั่มของทารกแรกเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 36)
257 30 ส.ค. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อ"เครื่องควบคุมศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 32)
258 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาคุณภาพน้ำในหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
259 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบน้ำร้อนส่วนกลาง อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 34)
260 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ของระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ ( เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 36)
261 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารของอาคารขตร.(NO.1,NO.2)และอาคารสูตินรีเวชกรรม(No.2)ยี่ห้อ ฟูจิเทค แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
262 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของอาคารเภสัชกรรม NO.1 ยี่ห้อ มิตซูบิชิ (แบบไม่รวมอะไหล่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 18)
263 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ OLEODYNE (อาคารสูตินรีเวชกรรม NO.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
264 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือกจอมทอง ยี่ห้อ ฮาวเวิร์ด (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
265 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Web Application โปรแกรมรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
266 30 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 22)
267 27 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร ๓ มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 49)
268 27 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษสี ๘๐ แกรม A๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 45)
269 27 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
270 27 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายDigital Portable x-ray จำนวน ๒ เครื่อง (views 52)
271 27 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมท่อเมนแนวตั้งชั้น5-ชั้น ดาดฟ้า อาคาร ฉกร. (ฝั่งทันตกรรม) (views 45)
272 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 52)
273 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
274 26 ส.ค. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 51)
275 26 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 49)
276 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของอาคารคุณวิศาล (No.1,No.2) และอาคารหอพัก 7 ชั้น ยี่ห้อ ซิกม่า (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 38)
277 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป แบบ Ceiling (General Radiography) ยี่ห้อ Shimadzu จำนวน 1 เครื่อง (ไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 35)
278 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
279 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ PIONEER ELEVATOR อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
280 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสร้างความถี่วิทยุสำหรับการผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (views 36)
281 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมท่อน้ำร้อนบริเวณห้อง1718-1718 และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ (views 42)
282 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้เย็นและทำตู้เสื้อผ้าผู้ป่วย (views 40)
283 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับตรวจยาเสพติดและสารไม่ทราบชนิด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 40)
284 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมห้องรับโทรทัศน์และห้องการเรียนการสอนสำหรับทันตอพทย์ประจำบ้าน , ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่อง UPS และ ซ่อมโทรทัศน์ แอลอีดี 32 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง (views 34)
285 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Centrifuge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 35)
286 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติขนาด ๒๔ เส้น รุ่น ๓๕๐๐XL Genetic Analyzer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 27)
287 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องตรวจภายในลูกตา , ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวน์ และซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำประปาและวาล์วลดความดัน (views 28)
288 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงซ่อมโทรทัศน์แอลอีดี 40 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ และเดินท่อน้ำทิ้ง (views 23)
289 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ , ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตัลแบบแผ่นเรียบชนิดไร้สายพร้อมอุปกรณ์ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ (views 22)
290 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 โครงการ (views 20)
291 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 20)
292 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างปรับปรุงวอลเปเปอร์และเฟอรฺนิเจอร์ไม้ห้อง802 , ติดตั้งไม้กั้นกระดกควบคุมการเข้า-ออก และ ซ่อมเปลี่ยน Battery Detector ยี่ห้อ Canon (views 24)
293 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงซ่อมเปลี่ยนแจ็คเครื่องขูดหินปูน, ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นซิลเลอร์ No.3 และ ซ่อมเตียงนวดปรับระดับด้วยไฟฟ้า (views 21)
294 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ (views 20)
295 25 ส.ค. 2564 post ประกาศเชิญชวนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและการตรวจนับจำนวนเรติคูโลไซต์ (Cost/Reportable) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 46)
296 25 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและการตรวจนับจำนวนเรติคูโลไซต์ (Cost/Reportable) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 52)
297 25 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 48)
298 25 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 54)
299 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเบาะที่นอนชำรุด และจ้างทำราวจับสแตนเลสพร้อมติดตั้ง บริเวณทางเข้า-ออก จำนวน 5 จุด (views 44)
300 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลำโพงขยายเสียงไซเรน (views 45)
301 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมรถจักยานยนต์โล่93952 และจ้างซ่อมรถจักยานยนต์โล่93950 (views 37)
302 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์เตียงโดยสาร อาคาร ขตร.No1, No2 และจ้างซ่อมประตูม้วน (views 33)
303 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมวอลเปเปอร์ชำรุด ห้อง 3, 5 และ จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดหมุนพื้นเตียงได้ 360 องศา (views 35)
304 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดไส้กรองและน้ำมันเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์2 และย้ายวงจรกระแสไฟฟ้าสำรองจากอาคารสูติฯ ไปอาคารเภสัชกรรม (views 57)
305 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดแขนและกระดูก (views 38)
306 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคไตและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ (views 34)
307 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย และจ้างปรับปรุงประตูห้องน้ำสำหรับคนพิการ อาคาร มภร. ชั้น 2-8 (views 29)
308 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเปลี่ยนท่อชำรุดรั่วซึมห้องคนไข้และเจ้าหน้าที่และซ่อมเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 90 รายการ (views 31)
309 25 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (Saw Blade) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
310 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนไฟแสงสว่างและย้ายเสาไฟส่องสว่าง และจ้างตัดผ้าเขียวสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด (views 28)
311 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างระบบควบคุมการใช้ลิฟต์ และซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องข้อผ่านจอมอนิเตอร์ (views 28)
312 25 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 35)
313 25 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
314 25 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
315 25 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 35)
316 25 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
317 24 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน ๙๕ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ (views 60)
318 24 ส.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๑-๔ และ ภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 59)
319 24 ส.ค. 2564 post ประกาศสัญญาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่อาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ (หอพักพยาบาล ๑๔ ชั้น) โรงพยาบาลตำรวจ และ สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (views 64)
320 24 ส.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา และ ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) เวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 59)
321 24 ส.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) และ ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 42)
322 24 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 46)
323 24 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ SONOSCAPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
324 24 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รานการ กระดาษพิมพ์ผลสำหรับเครื่องตรวจสมรรถภาพหูชั้นกลาง จำนวน 5 ม้วน(เงินงบฯ64)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 49)
325 24 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ กระดาษพิมพ์ภาพขาว-ดำ ยี่ห้อโซนี่ จำนวน 1 กล่อง(เงินงบฯ64)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 50)
326 24 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์รายการStackhouse STM-300 Filter จำนวน 2 ชิ้น (เงินงบฯปี64) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
327 24 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ทางการแพทย์ รายการ ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม(เงินกองสลากฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 39)
328 24 ส.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวีดิทัศน์สำหรับส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องหู คอ และโพรงจมูก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 58)
329 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
330 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ รพ.ตร.(ทุ่งสองห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
331 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 75)
332 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจี้ห้ามเลือดผลิตภัณฑ์ ERBE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
333 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องรักษาโรคต้อหินมุมเปิดและมุมปิดด้วยแสงเลเซอร์และบำรุงรักษากล้องดิจิตอลถ่ายภาพจอประสาท 3 มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 54)
334 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบค่ามาตรฐานกล้องจุลทรรศน์ ผ่าตัดตา ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 45)
335 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบค่ามาตรฐานกล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรมสำหรับต่อเส้นเลือดและเส้นประสาท ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
336 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ B-Braun จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 49)
337 22 ส.ค. 2564 post "ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ออายุ) 1 PACKAGE จำนวน 1 ชุด (views 62)
338 20 ส.ค. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงขยะพลาสติก จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 61)
339 20 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมแบบอัตโนมัติชนิดสองช่องล้าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 72)
340 20 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อว้สดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
341 20 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 52)
342 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ ASAHI จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 64)
343 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องบำรุงรักษาเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนด้วยความถี่วิทยุ, เครื่องย้ายรากผม, เครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นความถี่สูงและเครื่องนำพาวิตามินเข้าสู่ผิวโดยใช้แรงดันอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
344 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอลยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Mobile Dart Evolution จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
345 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องพยุงหัวใจชนิดสอดสายเข้าไปในเส้นเลือดแดง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
346 19 ส.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศวันที่ ๑๙ ส.ค.-๖ ก.ย.๖๔) (views 63)
347 19 ส.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศวันที่ ๑๙ ส.ค.-๖ ก.ย.๖๔) (views 49)
348 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
349 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับแยกรับผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
350 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัดชนิด 2 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 45)
351 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องป้องกันเครื่อผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 49)
352 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Radseed DR จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่ร่วมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
353 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันรายปีเครื่องช่วยทดแทนไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 34)
354 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 38)
355 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์ สำหรับไอซียูอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
356 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
357 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
358 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 34)
359 19 ส.ค. 2564 post ประกาศวิจารณ์จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๗๘๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ ๑๙-๒๔ ส.ค.๖๔) (views 36)
360 18 ส.ค. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญา"ซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตาพร้อมชุดผู้ช่วยและชุดถ่ายทอดภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 49)
361 18 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศและฆ่าเชื้อ สำหรับห้องแยกผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด ประจำปีงบประมาณ2565 (views 56)
362 17 ส.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 เรื่อง (views 75)
363 17 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๗๘๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 64)
364 17 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (views 53)
365 17 ส.ค. 2564 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ ๑๗ - ๒๐ ส.ค.๖๔) (views 69)
366 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยา Atorvastatin 10 mg. tab. โดยวิิธีคัดเลือก (views 55)
367 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 52)
368 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 54)
369 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 โครงการ (views 57)
370 17 ส.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อซองพลาสติกใส่ยา จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 55)
371 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ 2565 (views 44)
372 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบกล้องตรวจหู ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่)รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ2565 (views 51)
373 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องตรวจคลื่นสมองไฟฟ้า รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ2565 (views 47)
374 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง UPS หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อายุรกรรม รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ2565 (views 42)
375 16 ส.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 เรื่อง (views 57)
376 16 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 81)
377 16 ส.ค. 2564 post ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลตำรวจ (ประกาศวิจารณ์ ๑๖-๑๙ ส.ค.๖๔) (views 71)
378 16 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 50)
379 16 ส.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่สัญญา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องติดฉลากภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจเพื่อจำแนกแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 49)
380 16 ส.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) (views 63)
381 16 ส.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการ (COST/REPORTABLE) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 46)
382 14 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
383 14 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
384 14 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 60)
385 14 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
386 14 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
387 14 ส.ค. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญา"ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Full-Endoscopic Spine) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 62)
388 14 ส.ค. 2564 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ" "เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 55)
389 13 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
390 13 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 61)
391 13 ส.ค. 2564 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ ๑๓-๑๘ ส.ค.๖๔) (views 50)
392 13 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 50)
393 13 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 44)
394 13 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงในพื้นที่อาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 63)
395 11 ส.ค. 2564 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ ๑๑-๑๗ ส.ค.๖๔) (views 69)
396 11 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 64)
397 11 ส.ค. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน ๙๕ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ (views 67)
398 11 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน ๙๕ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ (ครั้งที่ ๒) (views 69)
399 11 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ UltraCal XS Single ๑ pk. จำนวน ๑๒ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 53)
400 11 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 45)
401 11 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ (ผ้าประดับสีฟ้า) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
402 10 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
403 10 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
404 10 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 64)
405 9 ส.ค. 2564 post ประกาศบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายการแก้ไขสัญญาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน 96 รายการ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 82)
406 9 ส.ค. 2564 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 69)
407 9 ส.ค. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อ" เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและเครื่องจ่ายก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 66)
408 9 ส.ค. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อ" ครุภัณฑ์คอมพิิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 62)
409 9 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุช่าง (ช่างโลหะ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
410 9 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดไซนัสในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 65)
411 9 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Manual/AED Defibrillator จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
412 6 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยา Diacerein 50 mg. capsule โดยวิธีคัดเลือก (views 117)
413 6 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยา Donepezil 10 mg. orally disintegrating tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 100)
414 6 ส.ค. 2564 post ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปพร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ รายการ (views 103)
415 6 ส.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ ( ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่มีแป้ง ขนาด S,M,L) (views 119)
416 6 ส.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ( ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบมีแป้ง ขนาด XS,S,M,L) (views 110)
417 5 ส.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) (views 126)
418 4 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อยา Pregabalin ๒๕ mg. และ ๗๕ mg. capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 100)
419 4 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 121)
420 4 ส.ค. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔ โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (views 127)
421 31 ก.ค. 2564 post ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 185)
422 31 ก.ค. 2564 post ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 136)
423 30 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 158)
424 30 ก.ค. 2564 post ประกาศแก้ไขชื่อโครงการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (views 126)
425 30 ก.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (views 114)
426 29 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 84)
427 29 ก.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสม่าแช่แข็ง-30 องศาเซลเซียล จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 83)
428 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องติดฉลากภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจเพื่อจำแนกแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 100)
429 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ (views 123)
430 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ (views 85)
431 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 89)
432 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 81)
433 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 86)
434 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 82)
435 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 80)
436 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 83)
437 27 ก.ค. 2564 post ประกาศบันทึกต่อท้ายการแก้ไขข้อตกลงจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามใบสั่งจ้าง โรงพยาบาลตำรวจ เลขที่ ช.188/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 (views 75)
438 27 ก.ค. 2564 post 'ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ซื้อเครื่องควบคุมศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ก.ค. 64 (views 74)
439 23 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (COST/REPORTABLE) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 86)
440 23 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลังพัสดุ 9 รายการ(กระดาษฟาง)(เงินงบประมาณ64) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
441 23 ก.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างความถี่วิทยุสำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 95)
442 22 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อDigital Portable x-ray จำนวน ๒ เครื่อง (views 94)
443 22 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ (views 104)
444 22 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 82)
445 22 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ (views 92)
446 22 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Manidipine 20 mg. tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 87)
447 21 ก.ค. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๑๗ รายการ (ชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว) (views 82)
448 21 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันในสมองและสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 93)
449 21 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 87)
450 21 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะหารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและไขสันหลัง พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 87)
451 21 ก.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 83)
452 20 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF 226XC สำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น M402dn จำนวนการพิมพ์ 9,000 แผ่น จำนวน 300 ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 104)
453 20 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 93)
454 19 ก.ค. 2564 post ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงขยะพลาสติก จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 91)
455 16 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 โครงการ (views 89)
456 16 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 96)
457 16 ก.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๑ - ๔ และ ภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 105)
458 16 ก.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงในพื้นที่อาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑๖ ก.ค.-๓ ส.ค.๖๔) (views 101)
459 15 ก.ค. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ"เรื่อง"ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 100)
460 15 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Rasagiline 1 mg. tab. โดยวิธีคัดเลือก (views 83)
461 15 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการถุงมือยางป้องกันสารเคมี ยาว ๒๖ นิ้ว สีเหลือง จำนวน ๑๒ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
462 15 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ Microloops ๑๐ ul. Sterile จำนวน ๒,๐๐๐ แท่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
463 15 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างประปา) จำนวน ๑๐ รายการ (เข็มขัดรัดท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 100)
464 14 ก.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ HEALTH CARE RESPIRATOR MASK N95 รุ่น 1870 จำนวน 1,350 กล่อง (views 92)
465 14 ก.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ฺBOOT COVER (ถุงสวมเท้า) จำนวน 50,000 คู่ , FACE SHIELD หน้ากากพลาสติก จำนวน 100,000 ชิ้น ARM COVER จำนวน 10,000 แพค (views 101)
466 14 ก.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดป้องกันร่างกาย รุ่น TYVEK 600 PLUS จำนวน 4,000 ชิ้น , ชุดป้องกันร่างกาย รุ่น ULTITEC 2000 จำนวน 2,000 ชุด (views 84)
467 14 ก.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ PROTECTIVE VISOR จำนวน 120,000 ชิ้น (views 97)
468 14 ก.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (views 90)
469 14 ก.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ MR.SMART PROFESSIONAL N95 RESPIRATOR (คล้องหัว) จำนวน 1,500 กล่อง (views 222)
470 14 ก.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 84)
471 14 ก.ค. 2564 post ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding(ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบมีแป้ง ขนาด XS,S,M,L) (views 86)
472 13 ก.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (views 95)
473 13 ก.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดไซนัสในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 94)
474 12 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 95)
475 12 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 95)
476 12 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 1 โครงการ (views 83)
477 12 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 83)
478 12 ก.ค. 2564 post ประกาศวิจารณ์จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงในพื้นที่อาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ก.ค.๖๔) (views 73)
479 12 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 โครงการ (views 76)
480 12 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงในพื้นที่อาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 120)
481 12 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างเครื่องปรับอากาศ) รายการ PRE FILTER ชนิด ๓๐-๓๕% (G๔/MERV ๘) จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
482 12 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ M๒๕๐๑A : Mainstream CO๒ Sensor จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 88)
483 9 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ (COST/REPORTABLE) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 101)
484 9 ก.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ (COST/REPORTABLE) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 124)
485 9 ก.ค. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล้องส่องตรวจรักษาโรคภายในโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับงอทิศทางได้ แบบพกพา จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 96)
486 9 ก.ค. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๒ โครงการ (สายสวนหัวใจเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดมีตัวยาเคลือบ ) (views 103)
487 9 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 102)
488 9 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 89)
489 9 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 94)
490 9 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 90)
491 9 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 90)
492 9 ก.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 88)
493 8 ก.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง ขนาด XS,S,M,L) (views 91)
494 8 ก.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 102)
495 8 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่าง(ช่างประปา)(ฝักบัว) 10 รายการ 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
496 7 ก.ค. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 106)
497 7 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
498 7 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 90)
499 7 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
500 7 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 81)
501 6 ก.ค. 2564 post ประกาศบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ (views 100)
502 6 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 78)
503 6 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ (views 77)
504 6 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 73)
505 6 ก.ค. 2564 post สัญญาซื้อขายซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์ยึดกะโหลกศีรษะคนไข้ขณะผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 83)
506 6 ก.ค. 2564 post สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A ๔ ชนิด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (views 69)
507 6 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (อะไหล่สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ AED รุ่น AED ๓๑๐๐ และเครื่องช่วยหายใจ C๑ mobile) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 73)
508 6 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กระดาษบันทึกผลสำหรับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจรุ่น KENZ-Cardico ๑๒๑๐ และ KENZ-Cardico ๑๒๑๕)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 76)
509 6 ก.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อกระดาษชำระในห้องน้ำชนิดม้วนใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 10,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 76)
510 5 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่าง(ช่างปูน)(อิฐมอญแดง) 18 รายการ 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
511 2 ก.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องติดฉลากภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจเพื่อจำแนกแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 115)
512 2 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
513 2 ก.ค. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงขยะพลาสติก จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 180)
514 2 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
515 2 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 93)
516 2 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 98)
517 2 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 79)
518 2 ก.ค. 2564 post ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2564) (views 95)
519 1 ก.ค. 2564 post ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding(ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่มีแป้ง ขนาด S,M,L) (views 106)
520 1 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 95)
521 1 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
522 30 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่างโทรศัพท์ 3 รายการ (แม่เหล็กลำโพง)จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 75)
523 30 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่าง(ช่างฝ้า) 17 รายการ (เงินงบประมาณฯ)จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
524 30 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON จำนวน ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 114)
525 30 มิ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดศักยภาพสูง (Echocardiography) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 92)
526 30 มิ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 99)
527 29 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดศักญภาพสูง (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 87)
528 29 มิ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
529 29 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 88)
530 28 มิ.ย. 2564 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา พร้อมชุดผู้ช่วยและชุดถ่ายทอดภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 104)
531 28 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยา Levetiracetam 500 mg. tab. โดยวิธีคัดเลือก (views 125)
532 25 มิ.ย. 2564 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Full-Endoscopic Spine) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 111)
533 25 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 139)
534 25 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF 226XC สำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น M402dn จำนวนการพิมพ์ 9,000 แผ่น จำนวน 300 ตลับด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 104)
535 25 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อDigital Portable x-ray จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 105)
536 25 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 97)
537 24 มิ.ย. 2564 post 'ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding" วันที่ 24 มิถุนายน 2564 (views 93)
538 23 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 102)
539 23 มิ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 91)
540 23 มิ.ย. 2564 post "ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 90)
541 23 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 84 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
542 23 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 80 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
543 23 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 90)
544 23 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 74)
545 23 มิ.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัด สำหรับการผ่าตัดทางจักษุ จำนวน 1 เตียง (views 84)
546 22 มิ.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 2 เครื่อง (views 94)
547 22 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 85)
548 22 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 88)
549 22 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 94)
550 22 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 79)
551 21 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันในสมองและสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 94)
552 21 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 100)
553 21 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและไขสันหลัง พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 91)
554 21 มิ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่สัญญา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ชนิดควบคุมความดันและปริมาตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 94)
555 21 มิ.ย. 2564 post "ร่างประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (views 93)
556 19 มิ.ย. 2564 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและเครื่องจ่ายก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) (views 161)
557 19 มิ.ย. 2564 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 169)
558 17 มิ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 215)
559 17 มิ.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายชุดกล้องติดตามรถพยาบาลระบบพิกัดดาวเทียม จำนวน 13 กล่อง (views 242)
560 17 มิ.ย. 2564 post ประการเผยแพร่แผนขอรับความเห็นชอบแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) (views 206)
561 17 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 โครงการ (views 238)
562 17 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ (views 193)
563 17 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ (views 184)
564 16 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะสีเหลืองใบใหญ่) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
565 16 มิ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง ขนาด XS,S,M,L) (views 239)
566 16 มิ.ย. 2564 post ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อและเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (views 148)
567 16 มิ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) (views 110)
568 16 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 109)
569 16 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 98)
570 16 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
571 15 มิ.ย. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ (น้ำยาตรวจแยกสารพันธุกรรมของเชื้อ Coronavirus) (views 109)
572 15 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจรักษาโรคภายในโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับงอทิศทางได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (views 112)
573 14 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother จำนวน 100 ตลับ (views 116)
574 11 มิ.ย. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ (น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-๒) เงินงบประมาณ (views 112)
575 11 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องติดฉลากภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจเพื่อจำแนกแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 120)
576 11 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 104)
577 11 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 106)
578 10 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๒๕ mg. และ ๗๕ mg. capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 144)
579 10 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจการติดเชื้อเอดส์(ตำรวจตรวจรักฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ (views 103)
580 10 มิ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการกระดาษยึดสายชุดกาวน์ผ่าตัด ความหนา ๓๐๐ แกรม จำนวน ๔๐,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 102)
581 10 มิ.ย. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๒ รายการ (หัวจี้ตัดกรรไกรโค้ง) (views 106)
582 10 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 105)
583 9 มิ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 121)
584 9 มิ.ย. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ ๒-๘ C พร้อมระบบแจ้งเตือนและเครื่องบันทึกอุณหภูมิต่อเนื่องอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 115)
585 9 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 โครงการ (views 102)
586 9 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 92)
587 9 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 107)
588 9 มิ.ย. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 135)
589 9 มิ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 95)
590 9 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่มีแป้ง ขนาด S,M,L) (views 130)
591 8 มิ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 155)
592 7 มิ.ย. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 149)
593 7 มิ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการซองพลาสติกใส่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 112)
594 7 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ใช้สำหรับออก VN ผู้ป่วย จำนวน 5,000 ห่อ 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
595 7 มิ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์ยึดกะโหลกศีรษะคนไข้ขณะผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 108)
596 4 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิดจัมโบ้โรล ความหนา 2 ชั้น จำนวน 10,000 ม้วน (views 125)
597 1 มิ.ย. 2564 post ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 123)
598 1 มิ.ย. 2564 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๒๕ mg. และ ๗๕ mg. capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 180)
599 1 มิ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อTrunk EKG 5 Lead for Philips จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
600 1 มิ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดศักยภาพสูง (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 114)
601 1 มิ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 115)
602 31 พ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 7 รายการ (แบตเตอรี่ไม่เติมน้ำกลั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 111)
603 31 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 108)
604 31 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ (views 95)
605 28 พ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 111)
606 28 พ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่าง (ช่างโลหะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 115)
607 28 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้ามจี้ห้ามเลือดสำหรับผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาทฯ(เงินงบฯ64) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 131)
608 27 พ.ค. 2564 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่มีแป้ง ขนาด S,M,L) (views 124)
609 27 พ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 137)
610 25 พ.ค. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังกดทับ เส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Full-Endoscopic Spine) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 157)
611 25 พ.ค. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและเครื่องจ่ายก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 148)
612 25 พ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างเครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ รายการ (กาลักน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 122)
613 25 พ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A ๔ ชนิด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (views 125)
614 24 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 128)
615 24 พ.ค. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา พร้อมชุดผู้ช่วยและชุดถ่ายทอดภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 127)
616 20 พ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ(ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง ขนาด XS,S,M,L) (views 162)
617 20 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ (views 159)
618 20 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 โครงการ (views 164)
619 20 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (views 163)
620 20 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 139)
621 20 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ (views 118)
622 20 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
623 20 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 119)
624 20 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 118)
625 20 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 109)
626 19 พ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์ยึดกะโหลกศีรษะคนไข้ขณะผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 113)
627 18 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 116)
628 18 พ.ค. 2564 post ประกาศ "โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการ เครื่องควบคุมศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน ๘ เครื่อง (views 109)
629 17 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ชนิดควบคุมความดันและปริมาตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 138)
630 17 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 125)
631 17 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ (views 105)
632 17 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 116)
633 17 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 120)
634 17 พ.ค. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจรักษาโรคภายในโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับงอทิศทางได้ แบบพกพา จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 115)
635 14 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยางอนามัย(โครงการตำรวจตรวจรัก) 3 รายการ(60,000)(เงินโครงการเอดส์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 122)
636 14 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(ปากกาลูกลื่น 2 หัว)จำนวน 8 รายการ(เงินโครงการเอดส์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 132)
637 14 พ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (ช่างปูน) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
638 14 พ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างปรับปรุงห้องปลอดเชื้อ อาคารเภสัชกรรม ชั้น ๖ โรงพยาบาลตำรวจ (views 142)
639 14 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๔๐๐ แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 123)
640 14 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๕ จำนวน ๒,๐๐๐ รีม (เงินงบฯ64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 134)
641 14 พ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 102)
642 14 พ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother จำนวน 100 ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 101)
643 14 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 104)
644 13 พ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A ๔ ชนิด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (views 121)
645 13 พ.ค. 2564 post ประกาศซื้อกระดาษชำระในห้องน้ำชนิดม้วนใหญ่ 2 ชั้น ความยาวกระดาษ 300 - 349.99 เมตรต่อม้วน (กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิดจัมโบ้โรล ความหนา 2 ชั้น ขนาดความกว้าง 80 มิลลิเมตร ความยาว 220 มิลลิเมตรต่อแผ่น ความยาวสุทธิ 300 เมตรต่อม้วน) จำนวน 10,000 ม้วน โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (views 129)
646 13 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 120)
647 13 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 108)
648 13 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 118)
649 13 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 116)
650 13 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 111)
651 12 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 150)
652 12 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ (views 135)
653 11 พ.ค. 2564 post "ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง กดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Full-Endoscopic Spine) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 168)
654 11 พ.ค. 2564 post "ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา พร้อมชุดผู้ช่วยและชุดถ่ายทอดภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 128)
655 11 พ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 138)
656 11 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ CT203109 สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji xerox รุ่น M375z (จำนวนการพิมพ์ 12,000 แผ่น) จำนวน 400 กล่อง (views 146)
657 11 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รหัส 319II สำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-253x (จำนวนการพิมพ์ 6,400 แผ่น) จำนวน 600 ตลับ (views 151)
658 11 พ.ค. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับตรวจยาเสพติดและสารไม่ทราบชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 113)
659 11 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 2 เครื่อง (views 101)
660 11 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทางการแพทย์ จำนวน 60 เครื่อง (views 145)
661 11 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องติดตามรถพยาบาลระบบพิกัดดาวเทียม จำนวน 13 กล่อง (views 104)
662 11 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด สำหรับการผ่าตัดทางจักษุ จำนวน 1 เตียง (views 114)
663 11 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 107)
664 10 พ.ค. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดโฟกัสสองระดับ ให้ภาพรายละเอียดสูง EVIS EXERA III COLONO VIDEOSCOPE จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 123)
665 7 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยา Ezetimibe 10 mg. tab. โดยวิธีคัดเลือก (views 170)
666 5 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ ๒-๘ C พร้อมระบบแจ้งเตือนและเครื่องบันทึกอุณหภูมิต่อเนื่องอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 127)
667 5 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 136)
668 5 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 121)
669 5 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 147)
670 5 พ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 178)
671 3 พ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องกระตุกหัวใจ/ภาคกระตุ้นการเต้นของหัวใจจากภายนอก Difibrillator/Monitor จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
672 3 พ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างโทรศัพท์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
673 3 พ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างปูน) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 130)
674 30 เม.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 156)
675 30 เม.ย. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ (น้ำยาตรวจหาเชื้อ Cobas e601) (views 160)
676 30 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (views 167)
677 28 เม.ย. 2564 post ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A ๔ ชนิด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (views 676)
678 28 เม.ย. 2564 post ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 222)
679 26 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๑ - ๔ และ ภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 196)
680 26 เม.ย. 2564 post ประกาศการเปลียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 161)
681 22 เม.ย. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ (น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-๒) (views 176)
682 22 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกล้องเว็บแคม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 195)
683 20 เม.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๓ รายการ (views 178)
684 16 เม.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สาย TUNK CABLE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 170)
685 9 เม.ย. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ (น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-๒) (views 196)
686 8 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 177)
687 8 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 153)
688 8 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
689 8 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
690 8 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 121)
691 8 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา(โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ)ศูนย์พึ่งได้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
692 5 เม.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายกระดาษเช็ดมือแบบม้วน จำนวน 15,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 166)
693 5 เม.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 170)
694 5 เม.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่าง (ช่างสี) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 163)
695 5 เม.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม(ช่างปูน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 146)
696 5 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 โครงการ (views 158)
697 5 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 177)
698 5 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ (views 139)
699 5 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ (views 168)
700 5 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 127)
701 5 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 133)
702 2 เม.ย. 2564 post ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาโรคในท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน EVIS EXERA III DUODENO VIDEOSCOPE จำนวน ๑ กล้อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 173)
703 1 เม.ย. 2564 post ประกาศ "เผยแพร่แผนการจัดซื้อ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 218)
704 1 เม.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
705 1 เม.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างประปา) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 186)
706 1 เม.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (ช่างฝ้า) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 142)
707 1 เม.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 147)
708 1 เม.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 174)
709 1 เม.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 146)
710 1 เม.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างเครื่องมือแพทย์) รายการ PRE FILTER ชนิด ๓๐-๓๕% (G๔/MERV ๘) ขนาด ๒๘๙(W) x ๕๙๔(H) x ๙๕ (D) มิลลิเมตร จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 137)
711 1 เม.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (ช่างโลหะ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
712 1 เม.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 143)
713 31 มี.ค. 2564 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 193)
714 31 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
715 31 มี.ค. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจและวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดบันทึก 12 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 135)
716 31 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวักสดุช่างโทรศัพท์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
717 31 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 136)
718 31 มี.ค. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจเส้นประสาทส่วนปลายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 126)
719 31 มี.ค. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายกล่องพร้อมเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำเพื่อใช้ในห้องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 146)
720 31 มี.ค. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 162)
721 31 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 146)
722 31 มี.ค. 2564 post ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 153)
723 31 มี.ค. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องดูดไขมัน ปั่นแยกไขมัน และเก็บไขมันสำหรับเก็บเนื้อเยื่อไขมันที่มีความบริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง (views 133)
724 31 มี.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ ๒-๘ C พร้อมระบบแจ้งเตือนและเครื่องบันทึกอุณหภูมิต่อเนื่องอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 157)
725 31 มี.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รหัส 319II สำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-253x (จำนวนการพิมพ์ 6,400 แผ่น) จำนวน 600 ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 167)
726 31 มี.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์ CT203109 สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji xerox รุ่น M375z (จำนวนการพิมพ์ 12,000 แผ่น) จำนวน 400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 147)
727 30 มี.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (views 147)
728 30 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
729 30 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 143)
730 30 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 154)
731 30 มี.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ชนิดควบคุมความดันและปริมาตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 118)
732 30 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างปูน) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 153)
733 30 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุช่าง (views 141)
734 29 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์รายการ ปลั๊กอุดหู พร้อมสายพีวีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 154)
735 29 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 174)
736 29 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัฑณ์สำนักงาน จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 163)
737 29 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 175)
738 29 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 157)
739 29 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 159)
740 26 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 168)
741 26 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนด้วยความถี่วิทยุ, เครื่องย้ายรากผม, เครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นความถี่สูงและเครื่องนำพาวิตามินเข้าสู่ผิวโดยใช้แรงดันอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 154)
742 26 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รวมอะไหล่ทุกชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 168)
743 26 มี.ค. 2564 post ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (views 189)
744 25 มี.ค. 2564 post ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 รายการตู้เย็น จำนวน 65 เครื่อง (views 179)
745 24 มี.ค. 2564 post ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายพร้อมส่งผลวิเคราะห์แบบรวมศูนย์ได้ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 167)
746 24 มี.ค. 2564 post ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายพร้อมส่งผลวิเคราะห์แบบรวมศูนย์ได้ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 157)
747 24 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบชุดอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สเอทธิลีนออกไซด์แบบถาวร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 139)
748 24 มี.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องติดตามรถพยาบาลระบบพิกัดดาวเทียม จำนวน 13 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 172)
749 24 มี.ค. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหมึก SAMSUNG จำนวน 5 รายการ (views 175)
750 23 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ Battery ขนาด ๑๒ V ๒๘๐๐ mAh (ใช้กับเครื่องกระตุ้นหัวใจ รุ่น TEC ๕๕๓๑K NIHON) จำนวน ๑ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
751 23 มี.ค. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายพร้อมส่งผลวิเคราะห์แบบรวมศูนย์ได้ จำนวน 1 เครื่อง (views 151)
752 23 มี.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด สำหรับการผ่าตัดทางจักษุ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 172)
753 22 มี.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 187)
754 22 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ (views 158)
755 22 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 145)
756 22 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 181)
757 22 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ (views 129)
758 22 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (views 161)
759 22 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ (views 132)
760 19 มี.ค. 2564 post ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเครื่องปรับอากาศ (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 42 เครื่อง (views 213)
761 19 มี.ค. 2564 post ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 74 เครื่อง (views 181)
762 19 มี.ค. 2564 post ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงระดับไหล่ มีล้อเลื่อน จำนวน 171 ตัว (views 192)
763 19 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่อาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 218)
764 18 มี.ค. 2564 post ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ ๒-๘ C พร้อมระบบแจ้งเตือนและเครื่องบันทึกอุณหภูมิต่อเนื่องอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 176)
765 18 มี.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (views 213)
766 18 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 187)
767 17 มี.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 169)
768 16 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจและรักษาโรคในท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (EVIS EXERA III DUODENO VIDEOSCOPE) จำนวน ๑ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 178)
769 16 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 186)
770 16 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โครงการ (views 238)
771 16 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 โครงการ (views 162)
772 16 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปลอดเชื้อ อาคารเภสัชกรรม ชั้น ๖ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 192)
773 16 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 142)
774 16 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 137)
775 16 มี.ค. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ (น้ำยาตรวจแยกสารพันธุกรรมของเชื้อ Coronavirus) (views 147)
776 16 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
777 16 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 134)
778 16 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 186)
779 16 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 175)
780 16 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 132)
781 16 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 118)
782 15 มี.ค. 2564 post ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) (views 147)
783 12 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับการติดต่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกผู้ป่วย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 131)
784 12 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่าง (ช่างเครื่องไฟฟ้า) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 172)
785 11 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ(ช่างโทรศัพท์) จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 182)
786 11 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 225)
787 11 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างสี) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 171)
788 11 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างปูน) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 154)
789 10 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุช่าง (ช่างเครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 151)
790 10 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 170)
791 10 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 172)
792 10 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 142)
793 10 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่าง (ช่างเครื่องใช้ไฟฟ้า) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 135)
794 10 มี.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๑-๔ และ ภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 10 มี.ค.-8 เม.ย.64) (views 268)
795 10 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 151)
796 10 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 130)
797 10 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 136)
798 10 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 132)
799 10 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 135)
800 10 มี.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทางการแพทย์ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 147)
801 9 มี.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (views 184)
802 9 มี.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (views 234)
803 8 มี.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 8 - 24 มี.ค.64) (views 178)
804 8 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 195)
805 5 มี.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่อาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๕-๑๒ มี.ค.๖๔) (views 223)
806 5 มี.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดกล้องติดตามรถพยาบาลระบบพิกัดดาวเทียม จำนวน 13 กล่อง (views 179)
807 5 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 173)
808 5 มี.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ TERUMO INFUSION SET FOR PUMP จำนวน 20,000 ชุด (views 162)
809 4 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 180)
810 4 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
811 4 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 165)
812 4 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 157)
813 4 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ กระดาษ High Glossy Thermal Print Media รุ่น UPP-๑๑๐HG Type V จำนวน ๒๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 128)
814 4 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
815 4 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 131)
816 4 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (ถุง HDPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
817 4 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ถุงใส่แป้งแบเรี่ยม ONE-PIECE RIGID SPOUT EXACTA ๑ BAG จำนวน ๑๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 121)
818 4 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ Lamp Set for Neo-Bil จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 122)
819 4 มี.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 135)
820 3 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atorvastatin 40 mg. tab. โดยวิิธีคัดเลือก (views 165)
821 2 มี.ค. 2564 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) (วิจารณ์วันที่ ๒-๕ มี.ค.๖๔) (views 211)
822 2 มี.ค. 2564 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค ๑-๔ และ ภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ ๒-๕ มี.ค.๖๔) (views 217)
823 1 มี.ค. 2564 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๑-๔ มี.ค.๖๔ (views 224)
824 1 มี.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (views 189)
825 1 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ (views 177)
826 1 มี.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ (views 157)
827 25 ก.พ. 2564 post ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน ๙๕ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๔ - ๓ มี.ค.๖๔ (views 215)
828 25 ก.พ. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน ๙๕ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 182)
829 24 ก.พ. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1-4 และ ภาค 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 (views 138)
830 24 ก.พ. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจในภาพรวม (views 195)
831 22 ก.พ. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 185)
832 22 ก.พ. 2564 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๖๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ วันที่ ๒๒-๒๕ ก.พ.๖๔) (views 220)
833 19 ก.พ. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องปลอดเชื้อ อาคารเภสัชกรรม ชั้น ๖ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 241)
834 19 ก.พ. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปลอดเชื้อ อาคารเภสัชกรรม ชั้น ๖ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 221)
835 19 ก.พ. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทางการแพทย์ จำนวน 60 เครื่อง (views 222)
836 19 ก.พ. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 5 รายการ (views 197)
837 19 ก.พ. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 168)
838 17 ก.พ. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 243)
839 17 ก.พ. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) (views 215)
840 16 ก.พ. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน จำนวน ๑๕,๐๐๐ ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 194)
841 16 ก.พ. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเขียนบล็อกชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 200)
842 15 ก.พ. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๒ รายการ (views 195)
843 11 ก.พ. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ(บรรจุก๊าซทางการแพทย์) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 219)
844 11 ก.พ. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่างฯ(ผ้าปิดตะเข็บฝ้าเพดาน) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 190)
845 8 ก.พ. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตาและเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 189)
846 8 ก.พ. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 192)
847 5 ก.พ. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) (views 314)
848 5 ก.พ. 2564 post ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ TOSHIBA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 182)
849 1 ก.พ. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 183)
850 29 ม.ค. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 206)
851 28 ม.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 213)
852 26 ม.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับตรวจยาเสพติดและสารไม่ทราบชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 209)
853 25 ม.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(Dual Energy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 193)
854 25 ม.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 180)
855 25 ม.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา Zotarolimus จำนวน 100 ชิ้น (views 186)
856 25 ม.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา Everolimus จำนวน 150 ชิ้น (views 177)
857 22 ม.ค. 2564 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 291)
858 19 ม.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF ๒๒๖XC สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น M๔๐๒dn จำนวนการพิมพ์ ๙,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๓๐๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 236)
859 19 ม.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 192)
860 19 ม.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาคุณภาพน้ำในหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 196)
861 18 ม.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cylinder Plastic(เนื้อขาวใส) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 183)
862 13 ม.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจเส้นประสาทส่วนปลายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 215)
863 13 ม.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 เรื่อง (views 243)
864 13 ม.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON รหัส 319 II สำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ CANON จำนวนการพิมพ์ 6,400 แผ่น จำนวน 300 ตลับ (views 246)
865 12 ม.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน จำนวน ๑๕,๐๐๐ ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 227)
866 12 ม.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพร้อมเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เพื่อใช้ในห้องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 192)
867 12 ม.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 192)
868 11 ม.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 5 รายการ (views 205)
869 7 ม.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 187)
870 5 ม.ค. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ (น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-๒) (views 214)
871 4 ม.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ของระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ ( เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 215)
872 30 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 9 อาคาร และพื้นที่ส่วนกลาง 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 226)
873 30 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ ARI Clinic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 215)
874 30 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 177)
875 29 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 187)
876 28 ธ.ค. 2563 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 184)
877 25 ธ.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องสกัดและตรวจวิเคราะห์สารพิษ ยา สารเสพติด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 195)
878 25 ธ.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ยาและสารเสพติด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 176)
879 25 ธ.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 173)
880 25 ธ.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 163)
881 25 ธ.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 168)
882 25 ธ.ค. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) (views 191)
883 25 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 160)
884 25 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 161)
885 25 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 169)
886 25 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 161)
887 25 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 155)
888 24 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)(เงินบำรุงฯ)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 165)
889 24 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 159)
890 24 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(เงินโครงการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการฯ)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 162)
891 22 ธ.ค. 2563 post ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 186)
892 22 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 178)
893 22 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 196)
894 22 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 174)
895 22 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 180)
896 22 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 159)
897 22 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 150)
898 22 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 168)
899 21 ธ.ค. 2563 post ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ( สถาบันนิติเวชวิทยา ) (views 173)
900 21 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 203)
901 17 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 179)
902 17 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 189)
903 17 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 190)
904 17 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 171)
905 17 ธ.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเส้นประสาทส่วนปลายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 178)
906 15 ธ.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 197)
907 15 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 181)
908 15 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 166)
909 14 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์รายการเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินฯ(เงินบำรุง 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 161)
910 14 ธ.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของแขน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 169)
911 14 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(เงินโครงการเอดส์ฯ)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 169)
912 14 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(เงินโครงการเอดส์ฯ)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 165)
913 14 ธ.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อกล่องพร้อมเครื่องให้สารละลายหลอดเลือดดำ เพื่อใช้ในห้องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 167)
914 14 ธ.ค. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 162)
915 12 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 159)
916 12 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า่และวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 165)
917 12 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 163)
918 12 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
919 12 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 146)
920 12 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 158)
921 9 ธ.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 183)
922 9 ธ.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบท่อลมขนส่งสิ่งส่งตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 188)
923 9 ธ.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 168)
924 8 ธ.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (e-bidding) (views 188)
925 7 ธ.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำหรับดูดไขมัน ปั่นแยกไขมัน และเก็บไขมัน สำหรับเก็บเนื้อเยื่อไขมันที่มีความบริสุทธิ์สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 188)
926 7 ธ.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF ๒๒๖XC สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น M๔๐๒dn จำนวนการพิมพ์ ๙,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๓๐๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 259)
927 4 ธ.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 227)
928 4 ธ.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครืื่องดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 167)
929 4 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 177)
930 4 ธ.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศวันที่ ๔-๑๕ ธ.ค.๖๓) (views 244)
931 4 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(ตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ฯ(เงิบำรุง 64) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 153)
932 3 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสีหน้ากว้างสำหรับกระดาษ ขนาด A0 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 164)
933 3 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 176)
934 3 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 165)
935 3 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 188)
936 3 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่่น ๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 151)
937 2 ธ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 163)
938 30 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 171)
939 30 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 182)
940 30 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 181)
941 30 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 176)
942 30 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 165)
943 30 พ.ย. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) (views 161)
944 30 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 156)
945 30 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 166)
946 30 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 161)
947 27 พ.ย. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 184)
948 27 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุชุดสครัป เสื้อและกางเกง (ชุดห้องผ่าชันสูตรศพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 342)
949 27 พ.ย. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 166)
950 25 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 187)
951 25 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 179)
952 25 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 165)
953 24 พ.ย. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 186)
954 24 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 200)
955 23 พ.ย. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 172)
956 18 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(ที่นอนลมลดแรงกดทับ)(เงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ)จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 210)
957 18 พ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 197)
958 18 พ.ย. 2563