Slide background
Slide background
Slide background

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อภายในโรงพยาบาลตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆในสังกัด

แบบประเมินความพึงพอใจของระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อภายในโรงพยาบาลตำรวจ

* ข้อมูลอัพเดท ณ ปี พ.ศ. 2558

ค้นหาจาก อาคาร / สถานที่ :
ค้นหาจาก ต้นสังกัด / กองกำกับ :

เบอร์ติดต่อทั้งหมด

ต้นสังกัด / กองกำกับ ชื่อหน่วยงาน / ผู้ติดต่อ อาคาร / ชั้น เบอร์ภายใน เบอร์ภายนอก
ฝ่ายซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. ช่างเวรนอกเวลา พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10146 -
กลุ่มงานพยาบาล ศูนย์อุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 3 -
OPD. ใน รพ.ตร. ห้องตรวจ VIP อำนวยการ ชั้น 2 6999 / 6790 -
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. หอผู้ป่วยพิเศษ มงคลกาญจนาภิเษก9 มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 9 6961 / 6360 02-207 6360
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร กลุ่มงานศัลยกรรม มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 7 6954 / 6955 02-652 5306
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร ธุรการ มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 7 6954 / 6955 02-652 5306
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. หัวหน้ากลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 6 6952 / 6953 02-253 5836
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. ธุรการกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 6 6948 / 6949 02-253 5836
กลุ่มงานพยาบาล ไอ.ซี.ยู.ศัลยกรรม มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 2 6945 / 6946 / 6397 / 6400 02-252 1236
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ มงคลกาญจนาภิเษก2 มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 2 6941 / 6382 / 6833 02-207 6382 / 02-252 9015
กลุ่มงานพยาบาล ห้องผ่าตัดเล็ก อำนวยการ ชั้น 3 6938 / 6391 02-207 6391
กลุ่มงานพยาบาล เวชภัณฑ์ปลอดภัยเชื้อ (CSSD) มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 1 6933 / 6419 -
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตร. หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ อำนวยการ ชั้น 3 6929 / 6187 / 6188 02-207 6000 / 02-253 3509
ศูนย์ฝึกอบรมการช่วยชีวิตในสถานการณ์จำลอง รพ.ตร. ศูนย์ฝึกอบรมการช่วยชีวิตในสถานการณ์จำลอง รพ.ตร. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 9 6885 / 6317 -
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร. หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูข้าราชการ ตำรวจและครอบครัว (VIP) เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 2 6872 / 6315 02-207 6872 / 02-207 6315
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน4/1 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 4 6826 / 6224 02-207 6224
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) รอง หน. ศสร.(1) (ฝ่ายประสานสิทธิ) อำนวยการ ชั้น 2 6818 / 6147 02-207 6140 / 02-207 6147
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 6 6754 / 6756 02-207 6754
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. ห้องเตรียมเครื่องมือ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 4 6745 / 6746 02-207 6745
แพทยศาสตรศึกษา รพ.ตร. แพทยศาสตรศึกษา รพ.ตร. ศรีนครินทรานุสรณ์ ชั้น 2 6737 / 6353 -
ห้องประชุมและห้องรับรองผู้บังคับบัญชา รพ.ตร. ห้องประชุมแพทยศาสตรศึกษา ศรีนครินทรานุสรณ์ ชั้น 2 6737 / 6353 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉกร.4 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 4 6704 / 6950 -
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 1 6695 / 6697 02-207 6695
ห้องตรวจชันสูตรบาดแผล / ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์พึ่งได้ สูตินรีเวชกรรม ชั้น 3 6378 02-207 6378
ห้องประชุมและห้องรับรองผู้บังคับบัญชา รพ.ตร. ห้องประชุม พล.ต.อ.สันต์ฯ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 9 6667 / 6768 -
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยจัดซื้อเวชภัณฑ์ เภสัชกรรม ชั้น 4 6660 / 6471 02-207 6220
กลุ่มงานพยาบาล ขตร.3 เคาน์เตอร์พยาบาล ข้าราชการตำรวจ ชั้น 3 6637-8 02-207 6337 / 02-207 6338
กลุ่มงานพยาบาล หอพักพยาบาล ศรีนครินทร์วรานุสรณ์ 6637-8 -
กลุ่มงานพยาบาล คุณวิศาล ชั้น 3/2 คุณวิศาล ชั้น 3 6636 / 6127 02-207 6127
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. หน่วยวิสัญญีศัลยกรรม มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 3 6627 / 6322 -
กลุ่มงานพยาบาล มงคลกาญจนาภิเษก12 เคาน์เตอร์พยาบาล มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 12 6625 / 6320 02-207 6320
กลุ่มงานอายุรกรรรม หน่วยตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ (ทางเดินอาหาร) คุณวิศาล ชั้น 6 6619 / 6620 02-207 6619 / 02-207 6620
กลุ่มงานพยาบาล หน่วยตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ คุณวิศาล ชั้น 6 6619 / 6620 -
กลุ่มงานพยาบาล ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 1 หอสังเกตอาการรุจิรวงศ์ 6593 / 6308 -
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. หน่วยจ่ายเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เภสัชกรรม ชั้น 4 6527 / 6510 -
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยจ่ายเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เภสัชกรรม ชั้น 4 6527 / 6510 -
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. หน่วยสาธารณสุข อำนวยการ ชั้น 4 6505 / 6263 -
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) งานธุรการ ศสร. คุณวิศาล ชั้น 4 6433 / 6058 / 6058 Fax 02-652 5307 / 02-207 6058 / 02-207 6058
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) ฝ่ายติดตามรายได้ คุณวิศาล ชั้น 4 6433 / 6058 02-625 5307 / 02-207 6058
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) งานธุรการ ศสร. คุณวิศาล ชั้น 4 6433 / 6058 Fax 02-652 5307 / 02-207 6058
กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. งานเคมีคลินิก อำนวยการ ชั้น 2 6431 / 6420 02-652 5058
กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. งานโลหิตวิทยา อำนวยการ ชั้น 2 6429 / 6175 -
กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. งานเจาะเลือดและรับสิ่งส่งตรวจ อำนวยการ ชั้น 2 6426 / 6427 -
กลุ่มงานพยาบาล หน่วยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล คุณวิศาล ชั้น 7 6417 / 6858 / 6383 02-207 6383
กลุ่มงานพยาบาล ห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง อำนวยการ ชั้น 2 6405 / 6999 -
หอผู้ป่วยหนัก (ไอ ซี ยู )รพ.ตร. ไอ ซี ยู ศัลยกรรม มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 4 6400 / 6945 -
หอผู้ป่วยหนัก (ไอ ซี ยู )รพ.ตร. ไอ ซี ยู อายุรกรรม ข้าราชการตำรวจ ชั้น 5 6393 / 6345 -
กลุ่มงานพยาบาล ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 2 6382 / 6931 / 6941 02-207 6382
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม ชั้น 5 สูตินรีเวชกรรม ชั้น 5 6380 / 6590 02-207 6380
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม ชั้น 4 สูตินรีเวชกรรม ชั้น 4 6379 / 6585 02-207 6379
กลุ่มงานพยาบาล สูติ 3-4 สูตินรีเวชกรรม ชั้น 3-4 6379 / 6585 02-207 6379
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. ห้องคลอด สูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 6377 / 6582 02-207 6377
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. ห้องผ่าตัด สูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 6375 / 6581 02-207 6375
กลุ่มงานพยาบาล ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 6375 / 6581 02-207 6375
OPD. ใน รพ.ตร. OPD. ฝากครรภ์ สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6374 / 6805 -
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6374 / 6805 02-207 6374
OPD. ใน รพ.ตร. OPD. สูตินรีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6372 / 6577 -
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. ธุรการกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 6 6369 / 6415 02-207 6369
กลุ่มงานพยาบาล ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6368 / 6371 / / 6374 / 6805-7 / 6576-7 02-207 6371 / 02-207 6374 / 02-207 6368
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. หอผู้ป่วยพิเศษ มงคลกาญจนาภิเษก10 มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 10 6359 / 6731 02-207 6359
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 9 6352 / 6644 / 6803 / 6800 02-207 6352
ฝ่ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. ธุรการกองกำกับการ ฝ่ายเวชระเบียน อำนวยการ ชั้น 3 6348 / 6642 02-207 6348
กลุ่มงานพยาบาล ไอ.ซี.ยู.ศัลยกรรมหัวใจ ข้าราชการตำรวจ ชั้น 6 6346 / 6545 02-207 6346
กลุ่มงานอายุรกรรรม หอผู้ป่วยหนัก ไอซียู อายุรกรรม ข้าราชการตำรวจ ชั้น 5 6345 / 6462 / 6393 02-207 6345
กลุ่มงานพยาบาล ไอ.ซี.ยู.อายุรกรรม ข้าราชการตำรวจ ชั้น 5 6345 / 6393 / 6462 02-207 6345 / 02-207 6393
กลุ่มงานอายุรกรรรม หน่วยตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ ข้าราชการตำรวจ ชั้น 1 6341 / 6342 02-207 6341 / 02-207 6342
กลุ่มงานอายุรกรรรม หอผู้ป่วย ขตร.3 (หญิง) ข้าราชการตำรวจ ชั้น 3 6337 / 6338 02-207 6337
กลุ่มงานอายุรกรรรม หอผู้ป่วย ขตร.2 (ชาย) ข้าราชการตำรวจ ชั้น 2 6335 / 6336 02-207 6335
กลุ่มงานพยาบาล หน่วยปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ข้าราชการตำรวจ ชั้น 1 6332 / 6334 / 6553 02-207 6332 / 02-207 6333
กลุ่มงานอายุรกรรรม ศูนย์โรคหัวใจ Cath Lab ข้าราชการตำรวจ ชั้น 1 6332 / 6333 / 6334 02-207 6332 / 02-207 6333
กลุ่มงานอายุรกรรรม หอผู้ป่วยหนักหัวใจและหลอดเลือด ข้าราชการตำรวจ ชั้น 1 6330 / 6331 02-207 6330 / 02-207 6331
กลุ่มงานอายุรกรรรม หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม ข้าราชการตำรวจ ชั้น 5 6327 / 6328 / 6230 02-207 6327
กลุ่มงานอายุรกรรรม ธุรการกลุ่มงานอายุรกรรม ข้าราชการตำรวจ ชั้น 5 6327 / 6328 02-207 6327
กลุ่มงานอายุรกรรรม หน.กลุ่มงานอายุรกรรม ข้าราชการตำรวจ ชั้น 5 6327 / 6328 02-207 6327
กลุ่มงานพยาบาล หอผู้ป่วย ฉุกเฉิน 9 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 9 6326 / 6398 02-207 6398
กลุ่มงานพยาบาล หอผู้ป่วย ฉุกเฉิน 10 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 10 6325 / 6600 02-207 6325
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน11 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 11 6324 / 6598 02-207 6324
กลุ่มงานพยาบาล ห้องผ่าตัดศัลยกรรม มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 3 6321 / 6626 02-207 6321
กลุ่มงานพยาบาล หน่วยซักฟอก โรงซักฟอก 6316 / 6546 -
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. หอสังเกตอาการรุจิรวงศ์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 1 6308 / 6593 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน4/2 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 4 6307 / 6824 -
ห้องตรวจชันสูตรบาดแผล / ศูนย์พึ่งได้ ห้องตรวจชันสูตรบาดแผล สูตินรีเวชกรรม ชั้น 3 6378 02-207 6378
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร. ฝ่าย OPD เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 6293-5 02-207 6293
OPD. ใน รพ.ตร. OPD. เวชศาสตร์ฟื้นฟู เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 6293 / 6520 -
OPD. ใน รพ.ตร. OPD. ประกันสังคม อำนวยการ ชั้น 1 6292 / 6412 -
คลินิกใน รพ.ตร. คลินิกประกันสังคม อำนวยการ ชั้น 1 6292 / 6412 02-207 6292
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอก ( OPD ) อำนวยการ ชั้น 1 6288 / 6363 -
กลุ่มงานพยาบาล หน่วยรับผู้ป่วยใน อำนวยการ ชั้น 1 6280-2 02-207 6280-2
กลุ่มงานพยาบาล ห้องผ่าตัดตา มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 4 6279 / 6607 / 6475 02-252 1810 / 02-207 6279
กลุ่มงานพยาบาล ห้องตรวจโรคศัลยกรรม อำนวยการ ชั้น 3 6277-8 02-207 6277-8
OPD. ใน รพ.ตร. OPD. ศัลยกรรม อำนวยการ ชั้น 3 6277 / 6278 -
กลุ่มงานอายุรกรรรม OPD อายุรกรรม อำนวยการ ชั้น 1 6275 / 6276 02-207 6275 / 02-207 6276
กลุ่มงานพยาบาล หน่วยไต ข้าราชการตำรวจ ชั้น 4 ฟอกเลือด 6274 / 6411 -
กลุ่มงานอายุรกรรรม หน่วยไต + ห้องฟอกเลือด ข้าราชการตำรวจ ชั้น 4 6274 / 6411 02-652 5310
ศูนย์รักษ์สุขภาพข้าราชการตำรวจ ธุรการ ศรต.รพ.ตร. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 10 6263 / 6361 02-207 6361
OPD. ใน รพ.ตร. OPD. เวชศาสตร์ครอบครัว อำนวยการ ชั้น 4 6261 / 6262 -
คลินิกใน รพ.ตร. คลินิกตำรวจ อำนวยการ ชั้น 4 6261 / 6262 02-207 6261
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. คลินิกตำรวจ อำนวยการ ชั้น 4 6261 / 6262 02-207 6261
สำนักงานนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) นายเวร พตร. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 6255 / 6870 02-207 6255
สำนักงานนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) สง.พตร. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 6255 / 6013 02-207 6255
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน8 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 6253 / 6860 02-207 6253
กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร. ห้องโภชนาการ โภชนาการ 6234 / 6235 02-207 6234-5
ห้องประชุมและห้องรับรองผู้บังคับบัญชา รพ.ตร. ห้องประชุมงานอายุรกรรม ข้าราชการตำรวจ ชั้น 5 6230 / 6231 -
สำนักงานนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) สง. รอง พตร.(2) เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 7 6223 / 6448 -
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. ธุรการ อำนวยการ ชั้น 4 6217 / 6218 / 6239 / 6503 02-207 6217 - 8
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. ธุรการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว อำนวยการ ชั้น 4 6217 / 6218 / 6239 / 6503 02-207 6217 - 8
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. หน่วยธุรการ เภสัชกรรม ชั้น 8 6211 / 6212 02-207 6211
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยธุรการ เภสัชกรรม ชั้น 8 6211 / 6212 02-207 6211
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. หน่วยคลังยา เภสัชกรรม ชั้น 2 6207 / 6808 02-252 8896
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยคลังยา เภสัชกรรม ชั้น 2 6207 / 6808 02-252 8896
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน ( IPD ) เภสัชกรรม ชั้น 1 6206 / 6655 02-207 6206
ห้องจ่ายยาและห้องเก็บเงิน รพ.ตร. ห้องจ่ายยา เภสัชกรรม ชั้น 1 6206 / 6655 -
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน ( IPD ) เภสัชกรรม ชั้น 1 6206 / 6655 02-207 6206
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) หัองตรวจสอบสิทธิ (ในเวลาราชการ)ตึกอำนวยการ ชั้น 1 อำนวยการ ชั้น 1 6205 / 6285 / 6413 / 6410 02-207 6205
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) หัองตรวจสอบสิทธิ (ในเวลาราชการ),ตึกอำนวยการ ชั้น 1 อำนวยการ ชั้น 1 6205 / 6285 / 6413 02-207 6205
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) รอง หน. ศสร.(3) (ฝ่ายตรวจสอบสิทธิ) อำนวยการ ชั้น 1 6205 / 6285 02-207 6205
มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ อำนวยการ ชั้น 3 6200 / 6201 -
กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. งานจุลชีววิทยา อำนวยการ ชั้น 3 6195 / 6196 / 6178 02-207 6195 / 02-207 6196
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. งานจุลชีววิทยา อำนวยการ ชั้น 3 6195 / 6196 / 6178 02-207 6195 / 02-207 6196
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. ธุรการกลุ่มงานพยาธิวิทยา อำนวยการ ชั้น 3 6193 / 6194 02-207 6193
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. ธุรการ อำนวยการ ชั้น 3 6193 / 6194 02-207 6193
ศูนย์ รปภ. รพ.ตร. ศูนย์ รปภ. มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น U 6191 / 6911 02-207 6191
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตร. ส่วนให้บริการผู้ป่วย อำนวยการ ชั้น 3 6187 / 6188 02-207 6187 / 02-207 6188
กลุ่มงานพยาบาล หน่วยพัฒนาคุณภาพบุคลากร คุณวิศาล ชั้น 5 6179 / 6859 02-207 6179
กลุ่มงานพยาบาล ธุรการกลุ่มงานพยาบาล คุณวิศาล ชั้น 5 6177 / 6886 02-207 6177 / 02-252 5951
กลุ่มงานพยาบาล หน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อฯ คุณวิศาล ชั้น 4 6170 / 6913 02-252 1507
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. หอผู้ป่วยพิเศษ มงคลกาญจนาภิเษก 13 มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 13 6169 / 6897 02-207 6169
กลุ่มงานพยาบาล มงคลกาญจนาภิเษก 13 เคาน์เตอร์พยาบาล มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 13 6169 / 6897 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน14 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 14 6168 / 6889 02-207 6168
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน12 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 12 6167 / 6873 02-207 6167
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน6 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 6166 / 6838 02-207 6166
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน5/2 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 5 6165 / 6836 02-207 6165
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. หอผู้ป่วยสามัญชาย ฉุกเฉิน5/1 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 5/1 6164 / 6837 02-207 6164
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน5/1 หอผู้ป่วยสามัญชาย เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 5 6164 / 6837 02-207 6164
กลุ่มงานพยาบาล ไอ.ซี.ยู.ศัลยกรรมประสาท เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 3 6161 / 6820 02-652 5318
กลุ่มงานพยาบาล ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 3 6160 / 6819 02-207 6160
กลุ่มงานพยาบาล ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 1 ห้องตรวจนอกเวลา 6159 / 6883 02-252 0499
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) หัองตรวจสอบสิทธิ (นอกเวลาราชการ) หน้าห้องฉุกเฉิน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น1 6156 / 6812 02-207 6156
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 1 6154 / 6155 / 6159 02-207 6154 / 02-207 6155 / 02-207 6159 / FAX 02-252 8099
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. งานพยาธิวิทยากายวิภาค อำนวยการ ชั้น 2 6152 / 6430 02-207 6152
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) ฝ่าย พรบ.และ ประกันชีวิต อำนวยการ ชั้น 2 6147 / 6818 / 6818 02-207 6147 / 02-252 1553
คลินิกใน รพ.ตร. สำนักงานประกันสังคม (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) อำนวยการ ชั้น 2 6140 / 6364 / 6365 02-207 6140 / 02-253 3509
OPD. ใน รพ.ตร. OPD. ตา อำนวยการ ชั้น 2 6137 / 6228 -
กลุ่มงานพยาบาล มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 14 มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 14 6103 / 6881 -
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. หอผู้ป่วยพิเศษ มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 14 มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 14 6103 / 6881 02-207 6103
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานจัดหา 2 พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 5 6068 / 6067 02-207 6067
ฝ่ายซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. ธุรการ พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 2 6064 / 6528 02-207 6064
ฝ่ายซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. ธุรการ ฝ่ายซ่อมบำรุง พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6064 / 6528 02-207 6064 / 02-207 6528
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานคลังพัสดุ พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 5 6064 / 6072 02-252 8690
ฝ่ายซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. ธุรการ พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 2 6063 / 6809 02-207 6063
ฝ่ายซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานจัดจ้าง พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 2 6063 / 6809 02-207 6063
ฝ่ายซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. ธุรการ งานจัดจ้าง พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6063 / 6809 02-207 6063 / 02-207 6809
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) รอง หน. ศสร.(2) (ฝ่ายติดตามรายได้) คุณวิศาล ชั้น 4 6058 / 6433 02-207 6058 /
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร ฝ่ายการเงิน (1) ศรียานนท์ ชั้น 3 6054 / 6057 02-207 6057 / 02-207 6052
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร ฝ่ายการเงิน (2) ศรียานนท์ ชั้น 3 6052 / 6500 02-207 6052 / 02-207 6500
ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. ผกก.ฝ่ายฝึกอบรม ศรีนครินวรานุสรณ์ ชั้น 1 6046 / 6240 02-252 1312
ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. ผู้กำกับการ ฝ่ายฝึกอบรม ศรีนครินทร์วรานุสรณ์ 6046 / 6240 02-252 1312
ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานธุรการกำลังพล ศรียานนท์ ชั้น 4 6038 / 6039 / 6822 02-207 6038 - 9
ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานทะเบียนพล 2 ศรียานนท์ ชั้น 4 6036 / 6037 02-207 6035 - 7
ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานทะเบียนพล 1 ศรียานนท์ ชั้น 4 6035 / 6036 / 6037 02-207 6035 - 7
ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานประชาสัมพันธ์ ศรียานนท์ ชั้น 5 6032 / 6033 02-207 6032
สำนักงานผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ สง.ผบก.อก.รพ.ตร. ศรียานนท์ ชั้น 6 6028 / 6515 02-207 6028
สำนักงานผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ ผบก.อก.รพ.ตร. ศรียานนท์ ชั้น 6 6027 / 6394 02-207 6027 / 02-207 6394
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. ศูนย์ตรวจสุขภาพ (one stop service) อำนวยการ ชั้น 4 6020 / 6263 / 6311 / 6505 02-207 6020
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน13 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 13 6017 / 6846 02-207 6017
สำนักงานนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ธุรการ สง. พตร. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 7 6005 / 6449 02-207 6005
กลุ่มงานพิเศษ สถาบันนิติเวชวิทยา ธุรการกลุ่มงานพิเศษ สัจธรรม ชั้น 7 - 02-207 6122
กลุ่มงานพิเศษ สถาบันนิติเวชวิทยา ผกก.กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. สัจธรรม ชั้น 7 - -
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ธุรการ 3 สัจธรรม ชั้น 5 - 02-207 6108 ต่อ 5305
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ธุรการ 2 สัจธรรม ชั้น 5 - 02-207 6108 ต่อ 5304
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ธุรการ 1 สัจธรรม ชั้น 5 - 02-207 6108 ต่อ 5302
กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน ห้องวิเคราะห์ DNA สถาบันนิติเวชวิทยา ชั้น 4 - 02-207 6111 ต่อ 4109
กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน ธุรการกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ สถาบันนิติเวชวิทยา ชั้น 4 - 02-207 6111 ต่อ 4101
กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ สถาบันนิติเวชวิทยา ชั้น 4 - 02-207 6111 ต่อ 4113
กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ สถาบันนิติเวชวิทยา ชั้น 4 - 02-207 6111 ต่อ 4114
กลุ่มงานพยาบาล หน่วยไต ข้าราชการตำรวจ ชั้น 4 - 02-652 5310
กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา ธุรการกลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา ชั้น 3 - 02-253 8771
กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา หัวหน้ากลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา ชั้น 3 - 02-207 6108 ต่อ 3204 / ต่อ 3201
กลุ่มงานนิติพยาธิ สถาบันนิติเวชวิทยา งานชิ้นเนื้อ นิติเวช ชั้น 3 - 02-207 6111 ต่อ 3103
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน สถาบันนิติเวชวิทยา ชั้น 2 - 02-207 6111 ต่อ 2201
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล ธุรการกลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน สถาบันนิติเวชวิทยา ชั้น 2 - 02-253 8770
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล หน.กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน สถาบันนิติเวชวิทยา ชั้น 2 - 02-207 6111 ต่อ 2201
กลุ่มงานนิติพยาธิ สถาบันนิติเวชวิทยา งานภาพถ่ายทางการแพทย์ นิติเวช ชั้น 2 - 02-207 6111 ต่อ 2104
กลุ่มงานนิติพยาธิ สถาบันนิติเวชวิทยา ธุรการกลุ่มงานนิติพยาธิ นต. นิติเวช ชั้น 2 - 02-207 6111 ต่อ 2101
กลุ่มงานนิติพยาธิ สถาบันนิติเวชวิทยา งานประชาสัมพันธ์และห้องผ่า นิติเวช ชั้น 1 - 02-207 6111 ต่อ 2111
ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือก จอมทอง รพ.ตร. ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือก จอมทอง รพ.ตร. ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิฯ - 02-476 2643-4 / 088 585 6879
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ธุรการ 3 สัจธรรม ชั้น 5 - 02-207 6108 ต่อ 5305
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ธุรการ 2 สัจธรรม ชั้น 5 - 02-207 6108 ต่อ 5304
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ธุรการ 1 สัจธรรม ชั้น 5 - 02-207 6108 ต่อ 5302
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธุรการกลุ่มงานอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 2 - 02-251 0253
กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. งานยานพาหนะ บำบัดน้ำเสีย ชั้น 1 6354 / 6669 02-207 6354 / 02-207 6669
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 4 6174 / 6829 02-207 6174
กลุ่มงานพยาบาล ห้องผ่าตัดศัลยกรรม มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้องเวรพยาบาล ชั้น 5 6967 -
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 5 6966 -
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. ธุรการ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 5 6965 02-252 1607
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. ธุรการ มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 5 6965 02-252 1607
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 7 6956 -
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. หน่วยวิสัญญีออร์โธปิดิกส์ มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 2 6939 -
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. ห้องดมยา มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 2 6939
ห้องช่างใน รพ.ตร. ห้องช่างแอร์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น G 6931 -
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. หน่วยเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 1 6930 -
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. ห้องตรวจหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา(Angiography & IVR) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 1 6928 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน14 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 14 ห้อง 1423 6896 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน14 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 14 ห้อง 1404 6895 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน14 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 14 ห้อง 1425 6894 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน14 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 14 ห้อง 1422 6893 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน14 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 14 ห้อง 1403 6892 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน14 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 14 ห้อง 1424 6891 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน14 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 14 ห้อง 1420 6890 -
กลุ่มงานอายุรกรรรม หัวหน้าพยาบาลหน่วยไต ข้าราชการตำรวจ ชั้น 4 6887 -
ห้องประชุมและห้องรับรองผู้บังคับบัญชา รพ.ตร. ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการช่วยชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 9 6885 -
กลุ่มงานพยาบาล ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 1 ห้องตรวจ VIP 6884 -
สำนักงานนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) สง. นพ.(สบ 6) และ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 7 6871 02-252 7966
สำนักงานนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) หน.สง.พตร เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 6870 02-207 6870
สำนักงานนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) สง. รอง พตร.(4) เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 7 6854 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน13 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 13 ห้อง 1322 6853 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน13 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 13 ห้อง 1324 6852 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน13 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 13 ห้อง 1325 6851 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน13 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 13 ห้อง 1304 6850 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน13 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 13 ห้อง 1323 6849 -
กลุ่มงานพยาบาล ฉุกเฉิน13 เคาน์เตอร์พยาบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 13 ห้อง 1303 6848 -
กลุ่มงานพยาบาล หน่วยไต ข้าราชการตำรวจ ชั้น 4 ห้องหัวหน้า 6827 -
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) รองหัวหน้า ศสร.(1),(ฝ่ายประสานสิทธิ) อำนวยการ ชั้น 2 6818 02-207 6140
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. ห้องเก็บเงิน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 2 6814 02-207 6000 ต่อ 6814
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. ฝ่ายบริการเปล เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 1 6813 02-207 6813
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. ห้องตรวจอัลตราซาวน์(Ultrasound) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 1 6810 -
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. เจาะเลือดฝากครรภ์ สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6807 -
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. โต๊ะนัดตรวจนรีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6806 -
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. หัวหน้า ศูนย์คอมพิวเตอร์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 8 6802 02-207 6352
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 8 6802 02-207 6352
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. ห้องเอกซเรย์ตรวจสุขภาพ อำนวยการ ชั้น 4 6789 -
กลุ่มงานพยาบาล Breast Feeding Daycare เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 3 6786 -
กลุ่มงานพยาบาล คลินิกพัฒนาการ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 3 6785 -
กลุ่มงานพยาบาล คลินิกนมแม่ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 3 6784 -
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. ศูนย์อุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 1 6784 -
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 2 6783 -
ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานคดี อำนวยการ ชั้น 3 6770 02-207 6770
ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. รอง ผู้กำกับการฝ่ายกฎหมายและวินัย อำนวยการ ชั้น 3 6769 02-207 6769
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. ธุรการกลุ่มงานทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 6 6756 02-207 6756
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. การเงินกลุ่มงานทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 5 6749 02-207 6749
ห้องผ่าตัดใน รพ.ตร. ผ่าตัดทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 4 6747 -
OPD. ใน รพ.ตร. OPD. ทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 4 6741 -
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. ห้องวัดความดัน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 4 6741 02-207 6741
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. ห้องตรวจกลุ่มงานทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 4 6741 02-207 6741
ห้องสมุด รพ.ตร. ห้องสมุด รพ.ตร. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 7 6739 -
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. หน่วยสารสนเทศ & PACS (ติดต่อรับฟิล์ม,CD) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 2 6736 -
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง (CT 256 Slides) คุณวิศาล ชั้น 1 6731 -
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. นัดตรวจ CT คุณวิศาล ชั้น 1 6731 -
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. เคาน์เตอร์ลงทะเบียน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 1 6730 -
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. ส่วนนัดตรวจพิเศษ (ยกเว้น CT & MRI) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 1 6729 -
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. ธุรการกลุ่มงาน กุมารเวชกรรม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 7 6721 02-652 5033
กลุ่มงานพยาบาล ฉกร. 5 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 5 6707 02-652 5325
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. หอผู้ป่วยเด็กพิเศษ ฉกร.5 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 5 6707 02-207 6707
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. หอผู้ป่วยเด็กสามัญ ฉกร.4 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 4 6704 02-207 6704
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. หอผู้ป่วยเด็ก ไอ.ซี.ยู กุมาร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 2 6701 02-207 6701
ห้องจ่ายยาและห้องเก็บเงิน รพ.ตร. ห้องจ่ายยา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 1 6699 -
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยจ่ายยาเด็ก เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 1 6699 -
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. ห้องเก็บเงิน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 1 6698 02-207 6000 ต่อ 6698
ห้องจ่ายยาและห้องเก็บเงิน รพ.ตร. ห้องเก็บเงิน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 1 6698 -
กลุ่มงานพยาบาล ห้องตรวจโรคกุมารฯ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 1 6695 -
ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. ธุรการฝ่ายกฎหมายและวินัย อำนวยการ ชั้น 3 6689 02-207 6689
ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานวินัย อำนวยการ ชั้น 3 6688 02-207 6688
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. PACS Call Center เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 2 6682 -
ศูนย์ TQM รพ.ตร. หัวหน้า ศูนย์ TQM คุณวิศาล ชั้น 4 6665 -
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยผลิตยาและเคมีบำบัด เภสัชกรรม ชั้น 6 6664 -
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยผลิตยา เภสัชกรรม ชั้น 5 6663 -
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยคลังเวชภัณฑ์ เภสัชกรรม ชั้น 3 6658 -
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. การเงินกลุ่มงานทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 4 6657 02-207 6657
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. ห้องบัตรกลุ่มงานทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 4 6657 02-207 6657
กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร. ธุรการโภชนาการ งานโภชนาการ โภชนาการ 6656 -
กลุ่มงานพยาบาล หน่วยจ่ายกลาง (พับผ้า, ตัดเย็บ) มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 1 6653 -
ฝ่ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. รองผู้กำกับการฝ่ายเวชระเบียน อำนวยการ ชั้น 3 6643 -
ฝ่ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. รอง ผกก.ฝ่ายเวชระเบียน อำนวยการ ชั้น 3 6643 -
หอพักใน รพ.ตร. หอพัก ภ.ป.ร. หอพัก 6640 -
หอพักใน รพ.ตร. ศูนย์ซักรีด หอพัก 6639 -
หอพักใน รพ.ตร. หอพักพยาบาล 7 ชั้น (แม่บ้าน) หอพัก 6638 -
หอพักใน รพ.ตร. หอพักศรีนครินทร์ หอพัก 6637 -
กลุ่มงานพยาบาล เคมีบำบัด คุณวิศาล ชั้น 1 6630 -
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. หน่วยวิสัญญีศัลยกรรม มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 3 6627 -
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. ธุรการ กลุ่มงานรังสีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 2 6610 02-207 6000 ต่อ 6610
กลุ่มงานพยาบาล หน่วยไต ข้าราชการตำรวจ ชั้น 4 ล้างไตทางช่องท้อง 6603 -
กลุ่มงานอายุรกรรรม ห้องล้างไตทางช่องท้อง ข้าราชการตำรวจ ชั้น 4 6603 -
ประชาสัมพันธ์ รพ.ตร. ประชาสัมพันธ์ รพ.ตร. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 1 6601 -
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. ทารกแรกเกิด สูตินรีเวชกรรม ชั้น 5 6589 -
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. ทารกแรกเกิด สูตินรีเวชกรรม ชั้น 4 6586 -
กลุ่มงานพยาบาล ทารกแรกเกิด สูตินรีเวชกรรม ชั้น 3 6584 -
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. ทารกแรกเกิด สูตินรีเวชกรรม ชั้น 3 6584 -
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. ทารกแรกเกิด สูตินรีเวชกรรม ชั้น 3 6584 02-207 6584
ห้องผ่าตัดใน รพ.ตร. ผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 6581 -
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. ศูนย์ดูแลเด็กอ่อน(NURSERY) สูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 6580 -
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. ห้องตรวจนรีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6577 -
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. ห้องตรวจครรภ์ สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6576 -
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. งานทะเบียนแจ้งเกิด สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6575 -
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. หนวยจ่ายยาสูติ-นรีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6574 -
ห้องจ่ายยาและห้องเก็บเงิน รพ.ตร. ห้องจ่ายยา สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6574 -
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. หนวยจ่ายยาสูติ-นรีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6574 -
ห้องจ่ายยาและห้องเก็บเงิน รพ.ตร. ห้องเก็บเงิน สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6573 -
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. ห้องการเงินสูตินรีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6573 -
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. ห้องเอกซเรย์ฉุกเฉิน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 1 6571 -
คนงานกลางแจ้ง รพ.ตร. คนงานกลางแจ้ง งานกลางแจ้ง 6551 -
หอพักใน รพ.ตร. เวรตรวจการพยาบาล หอพัก หอพัก 6550 -
กลุ่มงานพยาบาล ศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็ก หอพัก ภปร. ชั้น 1 6549 -
หอพักใน รพ.ตร. ศูนย์เลี้ยงเด็ก หอพัก 6549 -
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. หน่วยวิสัญญีหัวใจ ข้าราชการตำรวจ ชั้น 6 6548 -
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. ห้องเก็บเงิน เภสัชกรรม ชั้น 1 6547 02-207 6000 ต่อ 6547
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. ห้องพักแพทย์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 2 6537 02-207 6537
กลุ่มงานพยาบาล ห้องผ่าตัดศัลยกรรม มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้องเตรียมเครื่องมือ 6529 -
ฝ่ายซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. รอง ผกก.ฝ่ายซ่อมบำรุง พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 2 6528 02-207 6528
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานคุณลักษณะเฉพาะ พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6526 02-207 6071
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร. ฝ่ายกายภาพบำบัด เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 6520 02-207 6520
ห้องประชุมและห้องรับรองผู้บังคับบัญชา รพ.ตร. ห้องประชุมศรียานนท์ ศรียานนท์ ชั้น 6 6516 -
สำนักงานผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ รอง ผบก.อก.รพ.ตร.(1) ศรียานนท์ ชั้น 6 6516 02-207 6516
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. หน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพ อำนวยการ ชั้น 4 6503 -
ศูนย์ รปภ. รพ.ตร. เวร ส.ป.ก. ร้อยเวร รปภ. ศรียานนท์ ชั้น 1 6489 -
ไปรษณีย์ รพ.ตร. ไปรษณีย์ รพ.ตร. ศรียานนท์ ชั้น 1 6488 -
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ตร. สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ตร. ศรียานนท์ ชั้น 1 6487 -
ห้องช่างใน รพ.ตร. ช่างบำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย 6483 -
ห้องประชุมและห้องรับรองผู้บังคับบัญชา รพ.ตร. ห้องประชุมชินวัตร อำนวยการ ชั้น 5 6478 -
มูลนิธิสำนักงานแพทย์ใหญ่ มูลนิธิสำนักงานแพทย์ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 7 6470 -
ฝ่ายเวชระเบียน (งานเวชระเบียนและสถิติ 1) บก.อก.รพ.ตร. ห้อง Coder งานเวชระเบียนและสถิติ 1 คุณวิศาล ชั้น 4 6466 -
มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ประธานมูลนิธิ,เลขาธิการ รพ.ตร. อำนวยการ ชั้น 3 6465 -
กลุ่มงานพยาบาล หน.สายงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกฯ คุณวิศาล ชั้น 5 6463 02-207 6463
กลุ่มงานพยาบาล หน.สายงานการพยาบาลสูติฯ คุณวิศาล ชั้น 5 6463 02-207 6463
กลุ่มงานพยาบาล หน.สายงานการพยาบาลผ่าตัด คุณวิศาล ชั้น 5 6461 02-207 6461
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.รพ.ตร. รอง ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6458 02-207 6458
ห้องประชุมและห้องรับรองผู้บังคับบัญชา รพ.ตร. ห้องประชุมสังคมสงเคราะห์ อำนวยการ ชั้น 3 6457 -
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยจ่ายยาเคมีบำบัด คุณวิศาล ชั้น 1 6453 -
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) ฝ่ายติดตามรายได้ คุณวิศาล ชั้น 4 6433 02-625 5307
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. งานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก อำนวยการ ชั้น 2 6428 -
กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. งานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก อำนวยการ ชั้น 2 6428 -
คลินิกใน รพ.ตร. ห้องบัตรประกันสังคม อำนวยการ ชั้น 1 6413 -
ฝ่ายเวชระเบียน (งานเวชระเบียนและสถิติ 2) บก.อก.รพ.ตร. ห้องบัตร งานเวชระเบียนและสถิติ 2 บำบัดน้ำเสีย 5 B 6410 02-207 6410
ฝ่ายเวชระเบียน (งานเวชระเบียนและสถิติ 2) บก.อก.รพ.ตร. ห้องบัตร บำบัดน้ำเสีย 5 B 6410 02-207 6410
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. ฝ่ายบริการเปล อำนวยการ ชั้น 1 6409 02-207 6409
ฝ่ายเวชระเบียน (งานเวชระเบียนและสถิติ 2) บก.อก.รพ.ตร. ห้องคำร้อง งานเวชระเบียนและสถิติ 2 อำนวยการ ชั้น 1 6408 02-207 6408
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. ห้องเก็บเงิน อำนวยการ ชั้น 1 6406 02-207 6000 ต่อ 6406
สำนักงานผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ นว.(สบ 1) ผบก.อก.รพ.ตร. ศรียานนท์ ชั้น 6 6394 02-207 6394
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยจ่ายยาคลินิกตำรวจ อำนวยการ ชั้น 4 6392 02-207 6392
ศูนย์รักษ์สุขภาพข้าราชการตำรวจ ธุรการ ศรต.รพ.ตร. ศูนย์รักษ์สุขภาพข้าราชการตำรวจ (ฝั่งกุมารฯ) 6384 02-207 6384
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. หอผู้ป่วยพิเศษ มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 11 6381 02-207 6381
กลุ่มงานพยาบาล มงคลกาญจนาภิเษก11 เคาน์เตอร์พยาบาล มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 11 6381 02-207 6381
กลุ่มงานพยาบาล ทารกแรกเกิดมีปัญหา สูตินรีเวชกรรม ชั้น 3 6378 02-207 6378
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. ทารกแรกเกิดมีปัญหา สูตินรีเวชกรรม ชั้น 3 6378 02-207 6378
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. โต๊ะนัดตรวจครรภ์ สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6372 02-207 6372
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. ห้องตรวจพิเศษสูตินรีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6371 02-207 6371
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. นพ.(สบ 6)กำกับดูแลกลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 3 6370 02-207 6370
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. หน.กลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 3 6370 02-207 6370
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. ห้องหัวหน้าห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 6368 02-207 6368
ฝ่ายเวชระเบียน (งานเวชระเบียนและสถิติ 2) บก.อก.รพ.ตร. ธุรการ งานเวชระเบียนและสถิติ 2 อำนวยการ ชั้น 1 6366 02-207 6366
กลุ่มงานพยาบาล หน่วยเยี่ยมบ้าน อำนวยการ ชั้น 2 6358 02-625 5047
กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. นพ.(สบ 5) ศสก.รพ.ตร. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 14 6357 02-207 6357
กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. หัวหน้า ศสก.รพ.ตร. (ธุรการ) เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 3 6356 02-207 6356
กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. งานธุรการ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 3 6356 02-207 6356
กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. หน.ศสก.รพ.ตร. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 3 6356 02-207 6356
กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. งานพยาบาล บำบัดน้ำเสีย ชั้น 1 6355 02-207 6355
ฝ่ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานสารสนเทศ 2 อำนวยการ ชั้น 3 6350 -
ฝ่ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานสารสนเทศ 1 อำนวยการ ชั้น 3 6350 -
ฝ่ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. ผู้กำกับการฝ่ายเวชระเบียน อำนวยการ ชั้น 3 6349 02-207 6349
ฝ่ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. ผกก.ฝ่ายเวชระเบียน อำนวยการ ชั้น 3 6349 02-207 6349
กลุ่มงานพยาบาล ห้องผ่าตัดหัวใจ ข้าราชการตำรวจ ชั้น 6 6347 02-207 6347
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) หน่วยประกันชีวิต อำนวยการ ชั้น 4 6344 02-207 6344 / Fax 02-252 1325
กลุ่มงานอายุรกรรรม ห้องพักแพทย์ ข้าราชการตำรวจ ชั้น 4 6340 02-207 6340
กลุ่มงานพยาบาล ห้องผ่าตัดศัลยกรรม มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้องหัวหน้า 6323 02-207 6323
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. ห้องดมยา มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 3 6322 02-207 6322
ห้องประชุมและห้องรับรองผู้บังคับบัญชา รพ.ตร. ห้องประชุม simmulation เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 9 6317 -
สำนักงานนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) สง. รอง พตร.(1) เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 7 6314 -
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. นพ.สบ 5 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 2 6312 -
ห้องประชุมและห้องรับรองผู้บังคับบัญชา รพ.ตร. ห้องสบายใจ อำนวยการ ชั้น 1 6309 -
ฝ่ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. ธุรการ งานงบประมาณ ศรียานนท์ ชั้น 5 6305 02-207 6305
ฝ่ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานเงินบำรุง ศรียานนท์ ชั้น 5 6305 02-207 6305
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 3 6304 02-207 6304
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. ธุรการกลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 3 6301 02-207 6301
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร. ธุรการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 5 6300 02-207 6300
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร. ฝ่ายกายภาพบำบัด เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 5 6299 02-207 6299
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร. ฝ่ายแก้ไขการพูด เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 5 6298 02-207 6298
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร. ฝ่ายกายอุปกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 5 6297 02-207 6297
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร. ฝ่ายกิจกรรมบำบัด เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 5 6296 02-207 6296
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 6293 02-207 6293
กลุ่มงานพยาบาล คลินิกประกันสังคม อำนวยการ ชั้น 1 6292 02-207 6292
ฝ่ายเวชระเบียน (งานเวชระเบียนและสถิติ 2) บก.อก.รพ.ตร. ห้องบัตร งานเวชระเบียนและสถิติ 2 อำนวยการ ชั้นใต้ดิน 6291 02-207 6291
ฝ่ายเวชระเบียน (งานเวชระเบียนและสถิติ 1) บก.อก.รพ.ตร. ห้องเวชระเบียน งานเวชระเบียนและสถิติ 1 คุณวิศาล ชั้น 4 6290 -
ฝ่ายเวชระเบียน (งานเวชระเบียนและสถิติ 2) บก.อก.รพ.ตร. ห้องบัตร งานเวชระเบียนและสถิติ 2 อำนวยการ ชั้น 1 6290 02-207 6290
OPD. ใน รพ.ตร. OPD. ออร์โธปิดิกส์ อำนวยการ ชั้น 1 6287 -
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ อำนวยการ ชั้น 1 6287 02-207 6287
ฝ่ายเวชระเบียน (งานเวชระเบียนและสถิติ 2) บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานเวชระเบียนและสถิติ 2 อำนวยการ ชั้น 1 6286 02-207 6286
กลุ่มงานพยาบาล หน่วยคัดกรอง อำนวยการ ชั้น 1 6284 02-207 6284
ประชาสัมพันธ์ รพ.ตร. ประชาสัมพันธ์ รพ.ตร. อำนวยการ ชั้น 1 6283 02-207 6283
OPD. ใน รพ.ตร. OPD. เบาหวาน อำนวยการ ชั้น 1 6273 -
กลุ่มงานอายุรกรรรม ห้องตรวจโรคเบาหวาน อำนวยการ ชั้น 1 6273 02-207 6273 / 02-6525304
OPD. ใน รพ.ตร. OPD. ผิวหนัง อำนวยการ ชั้น 1 6272 -
กลุ่มงานอายุรกรรรม ห้องตรวจโรคผิวหนัง อำนวยการ ชั้น 1 6272 02-207 6272
กลุ่มงานอายุรกรรรม ห้องตรวจคลื่นหัวใจ EKG อำนวยการ ชั้น 1 6271 02-207 6271
ฝ่ายเวชระเบียน (งานเวชระเบียนและสถิติ 1) บก.อก.รพ.ตร. ธุรการ งานเวชระเบียนและสถิติ 1 คุณวิศาล ชั้น 4 6268 02-207 6269
ฝ่ายเวชระเบียน (งานเวชระเบียนและสถิติ 1) บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานเวชระเบียนและสถิติ 1 คุณวิศาล ชั้น 4 6268 -
ฝ่ายเวชระเบียน (งานเวชระเบียนและสถิติ 1) บก.อก.รพ.ตร. รองผู้กำกับการ ฝ่ายเวชระเบียน คุณวิศาล ชั้น 4 6267 -
ห้องช่างใน รพ.ตร. ห้องช่างโทรศัพท์ อำนวยการ ชั้น 4 6265 02-207 6265
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. นัดตรวจ / ห้องตรวจ MRI คุณวิศาล ชั้น 1 6264 -
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. ห้องเก็บเงิน อำนวยการ ชั้น 4 6261 02-207 6000 ต่อ 6261
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว อำนวยการ ชั้น 4 6260 02-207 6260
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. หน่วยวิสัญญีสูตินรีเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 6252 02-207 6252
ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. รองผู้กำกับการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ศรียานนท์ ชั้น 5 6247 02-207 6247
ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานศึกษาอบรม ศรีนครินทร์วรานุสรณ์ 6240 02-252 1312
ศูนย์ออกกำลังกาย (PGH Sport Club) รพ.ตร. ศูนย์ออกกำลังกาย (PGH Sport Club) มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 8 6238 -
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. หน.กลุ่มงานกุมารเวชกรรม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 7 6237 02-652 5033
กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร. หน.กลุ่มงานโภชนาการ โภชนาการ 6233 -
กลุ่มงานอายุรกรรรม ห้องประชุมแพทยศาสตรศึกษากลุ่มงานอายุรกรรม ข้าราชการตำรวจ ชั้น 7 6231 02-252 1779
กลุ่มงานตา รพ.ตร. ห้องฟังผลเลือดนอนโรงพยาบาล อำนวยการ ชั้น 2 6228 02-207 6228
OPD. ใน รพ.ตร. OPD. คลินิกฟ้าใส อำนวยการ ชั้น 2 6222 -
คลินิกใน รพ.ตร. คลินิกฟ้าใส (เลิกบุหรี่) อำนวยการ ชั้น 2 6222 02-207 6222
กลุ่มงานพยาบาล คลินิกฟ้าใส อำนวยการ ชั้น 2 6222 02-207 6222 / 02-252 1554
ห้องประชุมและห้องรับรองผู้บังคับบัญชา รพ.ตร. ห้อง Hopital lounge อำนวยการ ชั้น 5 6221 02-207 6221
กลุ่มงานพยาบาล หน.สายงานการพยาบาลไอ.ซี.ยู.ฯ คุณวิศาล ชั้น 5 6219 02-207 6219
กลุ่มงานพยาบาล หน.สายงานการพยาบาลกุมารฯ คุณวิศาล ชั้น 5 6219 02-207 6219
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. ธุรการกลุ่มงาน จิตเวชและยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 2 6215 02-207 6215
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. หัวหน้ากลุ่มงาน จิตเวชและยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 2 6215 02-207 6215
สำนักงานผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ รอง ผบก.อก.รพ.ตร.(4) ศรียานนท์ ชั้น 6 6214 02-207 6214
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยบริบาล เภสัชสนเทศ เภสัชกรรม ชั้น 7 6213 02-207 6213
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. ห้อง รอง หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เภสัชกรรม ชั้น 8 6212 -
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. ห้อง รอง หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เภสัชกรรม ชั้น 8 6210 -
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. ห้อง หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เภสัชกรรม ชั้น 8 6209 -
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยจัดซื้อยา เภสัชกรรม ชั้น 8 6208 02-207 6208
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) รองหัวหน้า ศสร.(3),(ฝ่ายตรวจสอบสิทธิ) อำนวยการ ชั้น 1 6205 02-207 6205
ฝ่ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. รองผู้กำกับการ ฝ่ายงบประมาณ ศรียานนท์ ชั้น 5 6203 02-207 6203
ประชาสัมพันธ์ รพ.ตร. แจ้งอัคคีภัย (โอเปอร์เรเตอร์) อำนวยการ ชั้น 4 6199 02-207 6199
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. หน่วยงานย่อยในสังกัดงานภูมิคุ้มกันวิทยา อำนวยการ ชั้น 3 6197 02-207 6197
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา อำนวยการ ชั้น 3 6192 02-207 6192
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตร. ธุรการกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ อำนวยการ ชั้น 3 6190 02-207 6190
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตร. ธุรการ อำนวยการ ชั้น 3 6190 02-207 6190
ศูนย์ TQM รพ.ตร. ศูนย์ TQM คุณวิศาล ชั้น 4 6185 02-207 6185
กลุ่มงานพยาบาล หัวหน้าสายงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ คุณวิศาล ชั้น 5 6182 02-207 6182
กลุ่มงานพยาบาล หัวหน้าสายงานการพยาบาลอายุรกรรมฯ คุณวิศาล ชั้น 5 6182 02-207 6182
กลุ่มงานพยาบาล หัวหน้าสายงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล คุณวิศาล ชั้น 5 6181 02-207 6181
กลุ่มงานพยาบาล หัวหน้าสายงานการพยาบาลศัลยกรรมทั่วไป คุณวิศาล ชั้น 5 6180 02-207 6180
กลุ่มงานพยาบาล หัวหน้าสายงานการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ คุณวิศาล ชั้น 5 6180 02-207 6180
กลุ่มงานพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล คุณวิศาล ชั้น 5 6176 02-207 6176
กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. งานสื่อสาร เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 14 6173 02-207 6173 / 02-255 1133 / 02-255 1134 / 02-255 1135 / 02-255 9917
กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 15 6172 -
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. หอผู้ป่วยพิเศษ ฉุกเฉิน6 มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 6 6166 02-207 6166
ห้องจ่ายยาและห้องเก็บเงิน รพ.ตร. ห้องจ่ายยา เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 2 6157 -
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. หน่วยจ่ายยาฉุกเฉินและอุบัติเหตุ(ER) เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 2 6157 02-207 6157
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. งานธนาคารเลือด อำนวยการ ชั้น 2 6153 02-207 6153 / 02-253 8829
คลินิก รพ.ตร. คลินิกสุขภาพถ้วนหน้า อำนวยการ ชั้น 1 6151 02-207 6151
กลุ่มงานพยาบาล คลินิกหลักประกันสุขภาพ อำนวยการ ชั้น 1 6151 02-207 6151
กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. ธุรการกลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. อำนวยการ ชั้น 2 6149 02-207 6149
กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. หัวหน้ากลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. อำนวยการ ชั้น 2 6148 02-207 6148
ศูนย์รักษ์สุขภาพข้าราชการตำรวจ รองหัวหน้า ศรต.รพ.ตร. อำนวยการ ชั้น 2 6148 02-207 6148
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) ฝ่าย พรบ.และ ประกันชีวิต อำนวยการ ชั้น 2 6147 02-207 6147
กลุ่มงานพยาบาล คลินิกส่งเสริมสุขภาพ อำนวยการ ชั้น 2 6146 02-207 6146 / 02-652 5326
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) หัวหน้า ศสร. คุณวิศาล ชั้น 4 6145 02-207 6145
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. นักจิตวิทยา จิตเวชและยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 2 6144 02-207 6144
OPD. ใน รพ.ตร. OPD. จิตเวชและยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 2 6143 -
กลุ่มงานพยาบาล ห้องตรวจโรคจิตเวชและยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 2 6143 02-207 6143
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. OPD จิตเวชและยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 2 6143 02-207 6143
ห้องสมุด รพ.ตร. ห้องสมุด รพ.ตร. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 7 6141 02 6525034
กลุ่มงานตา รพ.ตร. ห้องตรวจโรคตา อำนวยการ ชั้น 2 6137 02-207 6137
กลุ่มงานตา รพ.ตร. ธุรการ กลุ่มงาน หู คอ จมูก อำนวยการ ชั้น 2 6136 02-207 6136
กลุ่มงานตา รพ.ตร. หัวหน้ากลุ่มงานตา อำนวยการ ชั้น 2 6136 02-207 6136
กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. ธุรการ อำนวยการ ชั้น 2 6136 02-207 6136
กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. หัวหน้ากลุ่มงาน หู คอ จมูก อำนวยการ ชั้น 2 6136 02-207 6136
กลุ่มงานตา รพ.ตร. ธุรการ อำนวยการ ชั้น 2 6136 02-207 6136
กลุ่มงานตา รพ.ตร. หน.กลุ่มงานตา อำนวยการ ชั้น 2 6136 02-207 6136
กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. ห้องตรวจโรค หู คอ จมูก อำนวยการ ชั้น 2 6135 02-207 6135
มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ร้านยา มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ มงคลกาญจนาภิเษก 6134 02-207 6134
กลุ่มงานตา รพ.ตร. คลินิกรุ่งอรุณ (นอกเวลา ตา) อำนวยการ ชั้น 2 6128 02-207 6128
กลุ่มงานตา รพ.ตร. ศูนย์เลสิก อำนวยการ ชั้น 2 6128 02-207 6128
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ธุรการ (ธุรการและกำลังพล) สัจธรรม ชั้น 6 6120 02-207 6120
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ธุรการ (พัสดุ) สัจธรรม ชั้น 6 6120 -
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สารวัตร (ฝ่ายการเงิน) สัจธรรม ชั้น 6 6120 -
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สารวัตร (ฝ่ายธุรการและกำลังพล) สัจธรรม ชั้น 6 6120 -
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ สัจธรรม ชั้น 6 6119 02-652 4648
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ สัจธรรม ชั้น 6 6118 -
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ นว.(สบ 1) สัจธรรม ชั้น 5 6116 02-207 6116 / 02-207 6108 ต่อ 5301
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ หัวหน้าสำนักงาน ผบก.นต.รพ.ตร. สัจธรรม ชั้น 5 6114 02-207 6114 / 02-207 6108 ต่อ 5303
กลุ่มงานนิติพยาธิ สถาบันนิติเวชวิทยา หัวหน้า กลุ่มงานนิติพยาธิ นต. นิติเวช ชั้น 4 6113 02-207 6111 ต่อ 2101
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ รองผู้บังคับการนต.รพ.ตร. (2) สัจธรรม ชั้น 5 6107 02-207 6107
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ รอง ผู้บังคับการ นต.รพ.ตร. (1) สัจธรรม ชั้น 5 6106 02-207 6106 / 02-207 6108 ต่อ 5308
สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ผู้บังคับการ นต.รพ.ตร. สัจธรรม ชั้น 5 6105 02-207 6105 / 02-207 6108 ต่อ 5307
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. หน่วยจ่ายยาประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้า อำนวยการ ชั้น 1 6104 -
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 2 6100 02-207 6100
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้กำกับการ ฝ่ายพัฒนา 1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 3 6098 02-207 6098
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองผู้กำกับการ ฝ่ายพัฒนา 1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 3 6097 02-207 6097
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สารวัตร ฝ่ายพัฒนา 1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 3 6097 02-207 6097
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 2 6096 02-207 6096
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 2 6095 02-207 6095
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 2 6094 02-207 6094
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 2 6093 02-207 6093
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 2 6093 02-207 6093
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 2 6092 02-207 6092
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาควิชาหลักการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 2 6091 02-207 6091
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สว.ฝ่ายพัฒนา 2 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 1 6090 02-207 6090
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สว.ฝ่ายอำนวยการ (งานธุรการฯ) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 1 6088 02-207 6088
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองผู้กำกับการ ฝ่ายพัฒนา 2 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 1 6087 02-207 6087
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้กำกับการ ฝ่ายพัฒนา 2 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 1 6087 02-207 6087
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 1 6086 02-207 6086
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธุรการฝ่ายอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 1 6085 02-207 6084
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานผู้บังคับการ วพ.ตร. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 1 6083 02-207 6083
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 1 6080 02-207 6080
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ (งานการเงินฯ) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 1 6079 02-207 6079
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ,(ฝ่ายวิชาการ) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 1 6078 02-207 6076
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ,(ฝ่ายวิชาการ) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 1 6077 02-207 6077
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น 1 6076 02-207 6076
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.รพ.ตร. ผู้กำกับการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6075 02-207 6075
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.รพ.ตร. ธุรการฝ่ายส่งกำลังบำรุง พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6072 02-207 6072
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานจัดหา 1 พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6071 02-207 6071
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.รพ.ตร. รองผู้กำกับการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6069 02-207 6069
ฝ่ายซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. ผู้กำกับการ ฝ่ายซ่อมบำรุง พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6065 02-207 6065
ฝ่ายซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานซ่อมบำรุงฯ พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6064 02-207 6064
ศูนย์ประสานสิทธิและติดตามรายได้ รพ.ตร. (ศสร.) รองหัวหน้า ศสร.(2),(ฝ่ายติดตามรายได้) คุณวิศาล ชั้น 4 6058 02-207 6058
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร ฝ่ายการเงิน (4) ศรียานนท์ ชั้น 2 6056 02-207 6056
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร ฝ่ายการเงิน (3) ศรียานนท์ ชั้น 3 6055 02-207 6055
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร ฝ่ายการเงิน (5) ศรียานนท์ ชั้น 2 6053 02-207 6053
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. รองผู้กำกับการ ฝ่ายการเงิน (1) ศรียานนท์ ชั้น 3 6051 02-207 6051
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. ผู้กำกับการ ฝ่ายการเงิน ศรียานนท์ ชั้น 3 6050 02-207 6050
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. รองผู้กำกับการ ฝ่ายการเงิน (2) ศรียานนท์ ชั้น 3 6049 02-207 6049
ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานนโยบายและแผน ศรียานนท์ ชั้น 5 6048 02-207 6048
ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. ผู้กำกับการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ศรียานนท์ ชั้น 5 6047 02-207 6047
ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. สว.งานส่งเสริมวิชาการ ศรีนครินวรานุสรณ์ ชั้น 1 6046 02-252 1312
ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. สว.งานฝึกอบรม ศรีนครินวรานุสรณ์ ชั้น 1 6046 02-252 1312
ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. รอง ผกก.ฝ่ายฝึกอบรม ศรีนครินวรานุสรณ์ ชั้น 1 6046 02-252 1312
ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานส่งเสริมวิชาการ ศรีนครินทร์วรานุสรณ์ 6046 02-252 1312
ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานฝึกอบรม ศรีนครินทร์วรานุสรณ์ 6046 02-252 1312
ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. รองผู้กำกับการ ฝ่ายฝึกอบรม ศรีนครินทร์วรานุสรณ์ 6046 02-252 1312
ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. ธุรการฝ่ายยุทธศาสตร์ สารวัตร ศรียานนท์ ชั้น 5 6045 02-207 6045
ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานยุทธศาสตร์ ศรียานนท์ ชั้น 5 6045 02-207 6045
ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. ธุรการ ศรียานนท์ ชั้น 5 6045 02-207 6045
ฝ่ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. สว.งานเงินงบประมาณ ศรียานนท์ ชั้น 5 6043 02-207 6043
ฝ่ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. ผู้กำกับการ ฝ่ายงบประมาณ ศรียานนท์ ชั้น 5 6042 02-207 6042
ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. ผู้กำกับการ ฝ่ายกฎหมายและวินัย อำนวยการ ชั้น 3 6041 02-207 6041
ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. สารวัตร งานกฎหมาย อำนวยการ ชั้น 3 6040 02-207 6040
ห้องประชุมและห้องรับรองผู้บังคับบัญชา รพ.ตร. ห้องสบายใจ อำนวยการ ชั้น 1 6039
ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. ผู้กำกับการ ฝ่ายธุรการกำลังพล ศรียานนท์ ชั้น 4 6034 02-207 6034
ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. รองผู้กำกับการ ฝ่ายธุรการกำลังพล ศรียานนท์ ชั้น 4 6031 02-207 6031
ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. รองผู้กำกับการ ฝ่ายธุรการกำลังพล ศรียานนท์ ชั้น 4 6030 02-207 6030
ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. รอง ผกก.ฝ่ายธุรการกำลังพล ศรียานนท์ ชั้น 4 6029 02-207 6029
สำนักงานผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ รอง ผบก.อก.รพ.ตร.(3) ศรียานนท์ ชั้น 6 6024 02-207 6024
สำนักงานผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ รอง ผบก.อก.รพ.ตร.(2) ศรียานนท์ ชั้น 6 6023 02-207 6023
สำนักงานนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) สง. รอง พตร.(3) เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 7 6015 -
สำนักงานนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ผบก.ประจำ รพ.ตร. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 7 6006 -
สำนักงานนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ทพ.(สบ 6) รพ.ตร. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 7 6006 -
ศูนย์รักษ์สุขภาพข้าราชการตำรวจ หัวหน้า ศรต.รพ.ตร. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 7 6006 02-207 6006
กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. วิทยุสื่อสาร สายด่วน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 15 1691 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องฝังเข็ม โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 3 304 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องพักแพทย์ โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 3 303 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องนวดแผนไทย โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 3 302 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องไต โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 3 301 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลดารารัศมี อาคาร3 300 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 3 300 -
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า ธุรการ นวุติ ชั้น 2 223 02-279 4457
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องคลังพัสดุ โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 2 204 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องพิเศษ 203 โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 2 203 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องพิเศษ 202 โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 2 202 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องพิเศษ 201 โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 2 201 -
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า นายแพทย์(สบ 5)นย.รพ.ตร. นวุติ ชั้น 2 201 02-279 4457
โรงพยาบาลดารารัศมี งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 2 200 -
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า ทันตกรรม นวุติ ชั้น 1 177 02-279 4457
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า เภสัชกรรม นวุติ ชั้น 1 155 02-279 4457
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า นายแพทย์ นย.รพ.ตร.(ห้องตรวจ) นวุติ ชั้น 1 121 02-279 4457
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องตรวจ 4 โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 120 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องตรวจ 3 โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 119 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องช่าง โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 118 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องส่งเสริมสุขภาพชุมชนเด็ก โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 117 -
โรงพยาบาลดารารัศมี โรงซักฟอก โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 116 -
โรงพยาบาลดารารัศมี งานหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 115 -
โรงพยาบาลดารารัศมี โรงครัว โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 114 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องตรวจ 2 โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 113 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องตรวจ 1 โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 112 -
โรงพยาบาลดารารัศมี งานห้องบัตรและเวชระเบียน โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 111 -
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า ฝ่ายผู้ป่วยนอก นวุติ ชั้น 1 111 02-279 4457
โรงพยาบาลดารารัศมี งานผู้ป่วยนอกจุดคัดกรอง โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 110 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องหัวหน้าสายบริการ โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 109 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องรังสีวิทยา โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 108 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องพยาธิวิทยา โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 107 -
โรงพยาบาลดารารัศมี งานทันตกรรม โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 106 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องยา โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 105 -
โรงพยาบาลดารารัศมี คลังยา โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 104 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ห้องชำระเงิน โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 103 -
โรงพยาบาลดารารัศมี งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 102 -
โรงพยาบาลดารารัศมี งานฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 101 -
โรงพยาบาลดารารัศมี ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลดารารัศมี ชั้น 1 100 -
ประชาสัมพันธ์ รพ.ตร. ห้องโอเปอร์เรเตอร์ อำนวยการ ชั้น 4 9 -
Top