Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2565

โพสต์เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 19:20:59 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 641 ครั้ง

หนังสือ ตร. ที่ 0009.231/2535 ลง 20 มิ.ย.65

ระดับ ผบช.

ระดับ รอง ผบช.

ระดับ ผบก.

ระดับ รอง ผบก. (1), (2), (3)

หมายเหตุ  หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งไปยัง ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. เพื่อยื่นเรื่องต่อ ตร.(ผ่าน ทพ.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ใน 7 วันนับแต่วันประกาศอาวุโส

แชร์ข่าวนี้ :
Top