Slide background
Slide background
Slide background

คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1ต.ค.65)

โพสต์เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2565 เวลา 17:23:05 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 2432 ครั้ง

1. ข้าราชการตำรวจ

1.1 คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 753/2565 ลง 30 ก.ย.65

1.2 คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 754/2565 ลง 30 ก.ย.65 (เกษียณอายุ)

1.3 คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 755/2565 ลง 30 ก.ย.65 (โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล)

1.4 คำสั่ง บก.อก.รพ.ตร. ที่ 35/2565 ลง 30 ก.ย.65

1.5 คำสั่ง บก.อก.รพ.ตร. ที่ 36/2565 ลง 30 ก.ย.65 (เกษียณอายุ)

1.6 คำสั่ง บก.อก.รพ.ตร. ที่ 37/2565 ลง 30 ก.ย.65 (โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล)

1.7 คำสั่ง วพ.รพ.ตร. ที่ 113/2565 ลง 30 ก.ย.65 

1.8 คำสั่ง วพ.รพ.ตร. ที่ 115/2565 ลง 30 ก.ย.65 (เกษียณอายุ)

1.9 คำสั่ง วพ.รพ.ตร. ที่ 112/2565 ลง 30 ก.ย.65 (โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล)

1.10 คำสั่ง นต.รพ.ตร. ที่ 48/2565 ลง 30 ก.ย.65 

1.11 คำสั่ง วพศ.รพ.ตร. ที่ 51/2565 ลง 30 ก.ย.65 

1.12 คำสั่ง วพศ.รพ.ตร. ที่ 52/2565 ลง 30 ก.ย.65 (เกษียณอายุ)

2. ลูกจ้างประจำ

2.1 คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 756/2565 ลง 30 ก.ย.65

2.2 คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 757/2565 ลง 30 ก.ย.65 (ลูกจ้างปรับระดับสูงกว่าตำแหน่ง)

2.3 คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 758/2565 ลง 30 ก.ย.65 (ลูกจ้างเลื่อนและปรับระดับสูงกว่าตำแหน่ง)

2.4 คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 759/2565 ลง 30 ก.ย.65 (ลูกจ้างเกษียณอายุ)

2.5 คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 760/2565 ลง 30 ก.ย.65 (ลูกจ้างเกษียณอายุ/เลื่อนและปรับนะดับสูงกว่าตำแหน่ง)

3. พนักงานราชการ 

    คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 761/2565 ลง 30 ก.ย.65

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top